null Tuyển sinh các Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu

content:

Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập tại Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Là cơ sở đào tạo về Đấu thầu được Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận tại Quyết định số 123/QĐ-QLĐT ngày 14 tháng 3 năm 2014 về việc chứng nhận cơ sở đào tạo về đấu thầu và có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT - Bộ KHĐT ngày 25/1/2019 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị đảm bảo dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng và hoàn trả;

Căn cứ vào tình hình yêu cầu của công việc trong công tác đấu thầu của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Học viện Chính sách và Phát triển thông báo mở các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu như sau:

TT

Chương trình đào tạo

Thời gian

Kinh phí

1

Khóa học Đấu thầu cơ bản – Đối với lựa chọn nhà thầu

Học trực tiếp tại Hà Nội

(Theo thông tư số: 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

Khai giảng liên tục

(Học 06 buổi)

1.000.000đ

2

Khóa học trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức đấu thầu cơ bản

Học qua zoom online, tại cơ quan, nhà riêng, học qua laptop kết nối mạng internet

(Dành cho những người mới học và làm trong lĩnh vực đấu thầu)

Khai giảng liên tục

(Học 03 buổi)

750.000đ

3

Khóa học đấu thầu qua mạng (Thực hành qua máy tính)

Học trực tiếp tại Hà Nội

(Theo thông tư số: 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng)

Khai giảng liên tục

(Học 04 buổi)

1.200.000đ

4

Khóa học đấu thầu qua mạng (Thực hành qua máy tính)

  1. Học qua zoom online, tại cơ quan, nhà riêng, học qua laptop kết nối mạng internet

(Theo thông tư số: 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng)

Khai giảng liên tục

(Học 04 buổi)

1.000.000đ

Thời gian: Sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30

* Hình thức đào tạo:

- Học  trực tiếp tại Hà Nội hoặc học trực tuyến;

- Đào tạo trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp tại Hà Nội và các địa phương khác. (Học phí sẽ theo thỏa thuận giữa các bên).

    2. Nội dung khóa học: File đính kèm

/documents/20884/0/TH%C3%94NG+B%C3%81O+CHI%C3%8AU+SINH+C%C3%81C+KH%C3%93A+%C4%90%E1%BA%A4U+TH%E1%BA%A6U.docx/53a3fd93-ce10-b42e-7923-8fcd1061d9f7?t=1633663933871

    3. Giảng viên: Cục quản lý đấu thầu – Bộ kế hoạch và đầu tư (Có tên trong hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu); Trung tâm mạng đấu thầu quốc gia; Giảng viên bộ môn Đấu thầu – Học viện Chính sách và Phát triển.

    4. Kết quả đạt được: Bài kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa 60 phút

    5. Chứng chỉ/chứng nhận: Học viên đạt yêu cầu được cấp chỉ, chứng nhận theo đúng quy định. Sau 10 ngày danh sách học viên tham gia khóa học đấu thầu sẽ được đăng tải lên Web của Cục quản lý đấu thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

(Ảnh Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu)

     6. Phương pháp đào tạo:

  • Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích trao đổi, đưa ra các câu hỏi với chuyên gia về những tình huống vướng mắc thực tiễn trong đấu thầu mà đơn vị mình gặp phải. Từ đó, phát hiện ra các vấn đề tồn tại và có giải pháp xử lý thích hợp nhất
  •  Các giảng viên trình bày có ví dụ cụ thể để minh họa về các công tác đấu thầu (về sửa lỗi, hiểu chỉnh sai lệch, giá đánh giá,...) để hướng dẫn cho các học viên áp dụng trong công tác quản lý đấu thầu thực tiễn của đơn vị mình. Cuối khóa học, học viên tiến hành kiểm tra học viên thông qua các bài kiểm tra nhằm đánh giá, phân loại học viên để cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.
  • Học trực tiếp hoặc trực tuyến qua ứng dụng  Zoom.

(Thầy Lê Văn Tăng - Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Trưởng khoa danh dự Học viện Chính sách và Phát triển giảng tại khóa đào tạo)

( Thầy Cao Thành Trung - Trưởng phòng Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu - Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu - Cục Quản lý đấu thầu)

Thông tin liên hệ: Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Khu đô thị Nam An Khánh - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội

Website: http://apd.edu.vn/

Email: Trungtamboiduong@apd.edu.vn

Điện thoại:  024 37957358

          Cán bộ phụ trách ThS. Nguyễn Thị Thanh Phượng Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách, Điện thoại: 0363.432.486

          Học viện Chính sách và Phát triển rt mong nhận được sự quan tâm của Quý Cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân để tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.