null Tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản đối với cán bộ lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn thành phố, tỉnh Nam Định  

content:

 

Ngày 21/10/2022, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách phối hợp cùng Công ty Xây dựng và Tư vấn đào tạo Thăng Long và Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản đối với cán bộ lãnh đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Nam Định.

 

 

Tham dự khóa đào tạo có đại diện Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính thành phố Nam Định, cùng gần 70 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Kế toán trưởng các xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Nam Định. Tham gia chia sẻ và đào tạo tại khóa học có TS. Đỗ Kiến Vọng - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách, Học viện Chính sách và Phát triển. 

 

 

 

 

Tại khóa đào tạo, TS. Đỗ Kiến Vọng chia sẻ và cập nhật nhiều thông tin, nội dung bổ ích, cập nhật mới về Đấu thầu và Đấu thầu qua mạng đối với các học viên tham dự khóa học. Nhiều nội dung hữu ích, thiết thực đã được TS. Đỗ Kiến Vọng hướng dẫn, trao đổi, thảo luận và giải đáp với học viên tại khóa học các học viên tham dự khóa học tích cực tham gia trao đổi, thảo luận và làm bài kiểm tra tại khóa học. 

 

 

  (TS. Đỗ Kiến Vọng - chia sẻ và thảo luận với học viên tại khóa học)

 

 

                        (TS

                           (Học viên tham dự khóa học tích cực tham gia trao đổi, thỏa luận tại khóa học)