ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Đề án mở mã ngành đào tạo Cử nhân Chất lượng cao
Ngày đăng 24/04/2019 | 15:26 PM  | Lượt xem: 996

1. Đề án mở mã ngành đào tạo Cử nhân Chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh (File đính kèm)

2. Đề án mở mã ngành đào tạo Cử nhân Chất lượng cao chuyên ngành Đầu tư (File đính kèm)