ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Đề án mở ngành đào tạo Luật Kinh tế
Ngày đăng 25/09/2018 | 21:34 PM  | Lượt xem: 1441

1. Năng lực cơ sở đào tào: Tải TẠI ĐÂY

2. Biên bản kiểm tra thực tế: Tải TẠI ĐÂY

3. Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Tải TẠI ĐÂY

4. Quyết định chức năng, nhiệm vụ của Học viện: Tải TẠI ĐÂY

5. Kế hoạch phát triển Học viện giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030: Tải TẠI ĐÂY

6. Quyết định thành lập khoa Cơ bản: Tải TẠI ĐÂY

7. Quyết nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo: Tải TẠI ĐÂY

8. Quyết định mức thu học phí: Tải TẠI ĐÂY

9. Quyết định công nhận kiểm định ngoài: Tải TẠI ĐÂY