ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Khung chương trình đào tạo đại học chính quy
Ngày đăng 27/11/2012 | 00:00 AM  | Lượt xem: 1443

  Chương trình Ngành Kinh tế Quốc tế   Chương trình Ngành Chính sách công   Chương trình Ngành Tài chính Ngân hàng   Chương trình Ngành Kinh tế - Kế hoạch Phát triển  

 

Chương trình Ngành Kinh tế Quốc tế

 

Chương trình Ngành Chính sách công

 

Chương trình Ngành Tài chính Ngân hàng

 

Chương trình Ngành Kinh tế - Kế hoạch Phát triển

 

Chương trình Ngành Kinh tế - Quy hoạch Phát triển

 

Chương trình Ngành Quản trị Kinh doanh