ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Thông báo làm thẻ sinh viên và xét miễn giảm học phí đối với sinh viên
Ngày đăng 19/09/2016 | 00:00 AM  | Lượt xem: 2964

    Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên ( tại đây )     Thông báo về việc xét duyệt miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp Xã hội ( tại đây )

 

  Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên ( tại đây )

 

  Thông báo về việc xét duyệt miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp Xã hội ( tại đây )