ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên khóa 7 (hệ Đại trà và hệ Chất lượng cao)
Ngày đăng 09/09/2016 | 00:00 AM  | Lượt xem: 1843

Tải thông báo tại đây  - TKB Khóa 7 - Học kỳ 1 (năm học 2016 - 2017) đối với hệ Đại trà Tải Thời khóa biểu tại đây  - TKB Khóa 7 - Học kỳ 1 (năm học 2016 - 2017) đối với hệ Chất lượng cao Tải thời khóa biểu tại đây

Tải thông báo tại đây

 - TKB Khóa 7 - Học kỳ 1 (năm học 2016 - 2017) đối với hệ Đại trà Tải Thời khóa biểu tại đây

 - TKB Khóa 7 - Học kỳ 1 (năm học 2016 - 2017) đối với hệ Chất lượng cao Tải thời khóa biểu tại đây

Riêng Học phần Tiếng Anh Tổng quát 1 và Tiếng Anh IELT 1.1 thuộc chương trình đào tạo của Khóa 7 sẽ bắt bắt đầu học từ ngày 19/9/2016 đến 31/12/2016.