ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên các lớp học phần - học kỳ I năm học 2016_2017
Ngày đăng 13/09/2016 | 00:00 AM  | Lượt xem: 1934

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên các lớp học phần học kỳ I năm học 2016_2017 sau khi giải quyết đơn đề nghị thay đổi lớp học phần của sinh viên:   Danh sách các lớp khóa 4   Danh sách các lớp khóa 5 Danh sách các lớp khóa 6

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên các lớp học phần học kỳ I năm học 2016_2017 sau khi giải quyết đơn đề nghị thay đổi lớp học phần của sinh viên:

 

Danh sách các lớp khóa 4

 

Danh sách các lớp khóa 5


Danh sách các lớp khóa 6