ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung
Ngày đăng 13/08/2017 | 15:34 PM  | Lượt xem: 3306

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số  61/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày  11   tháng 8 năm 2017

           

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung

 

          Căn cứ vào thông báo số 51/TB-HVCSPT của Giám đốc Học viện về việc thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học năm 2017;

         Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017 - 2018.

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung, cụ thể:

Thời gian đăng ký và nộp giấy chứng nhận kết quả: Từ 8 giờ 00 ngày 13/8/2017 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2017 (Bao gồm cả ngày Thứ 7 & Chủ nhật).

Thí sinh chọn một trong các phương thức sau để đăng ký xét tuyển và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính):

          (a) Đăng ký trực tiếp và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển theo địa chỉ:

Học viện Chính sách và Phát triển.

Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186

(b) Đăng ký trực tuyến và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:

Phòng Quản lý đào tạo, Tầng 6, Phòng 601,

Học viện Chính sách và Phát triển

Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37957368/ 024.37473186

          Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- Thành viên HĐTS;                                                                                CHỦ TỊCH                                      

- Website Học viện;                                      

- Lưu: TC-HC, QLĐT..                                                                             (Đã ký)                  

 

                                                                                                    PGS, TS. Đào Văn Hùng