ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Thông tư số 03/2013/TT- BGDĐT ngày 203/02/2013 của Bộ GD và ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT
Ngày đăng 31/05/2013 | 00:00 AM  | Lượt xem: 2242

Tải Tại đây

Tải Tại đây