ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Thông báo: Chương trình học tiếng anh tại Philippines hè 2016

 ;

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh lớp "NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN"

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN;

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”

Nằm trong Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo & sức cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015”, Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với trường Đại học Nihon (Nhật Bản) thực hiện khóa đào tạo “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”. Đây là một chương trình đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn được thiết kế bởi Đại học Nihon, là trường đại học nằm trong Top những trường đại học tư nhân có lịch sử và danh tiếng lâu đời nhất Nhật Bản.;

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”;

Thông tư số 03/2013/TT- BGDĐT ngày 203/02/2013 của Bộ GD và ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT

Tải Tại đây;

Chương trình khung đào tạo theo niên chế

TẢI TẠI ĐÂY;

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TẢI TẠI ĐÂY;

Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TẢI TẠI ĐÂY;

Quyết định số 03/QĐ-HVCSPT ngày 07/01/2013 Quy định tạm thời về việc sinh viên đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình đào tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển

TẢI TẠI ĐÂY;

Quyết định số 118/QĐ-HVCSPT ngày 06/5/2013 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo bậc đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

TẢI TẠI ĐÂY;

Quy chế đào tạo theo Niên chế

  Tải về Tại đây;

Thông tư của Bộ GDĐT về sửa đổi quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT về đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Tải về máy Tại đây;

Khung chương trình đào tạo đại học chính quy

  Chương trình Ngành Kinh tế Quốc tế   Chương trình Ngành Chính sách công   Chương trình Ngành Tài chính Ngân hàng   Chương trình Ngành Kinh tế - Kế hoạch Phát triển  ;