Đề tài chấp Bộ Đề tài chấp Bộ

Học viện Chính sách và phát triển tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề án “ Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam”
Ngày đăng 23/11/2012 | 00:00 AM  | Lượt xem: 1245

Ngày 21 tháng 11 năm 2012 tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Học viện Chính sách và phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề án “ Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam” Tham gia buổi nghiệm thu có PGS, TS. Đào Văn Hùng- Giám đốc Học viện- Chủ nhiệm Đề án và các thành viên trong Hội đồng phản biện, các thành viên nhóm nghiên cứu các Đề án. Hội đồng nghiệm thu đánh giá gồm có 09 thành viên do TS. Tống Quốc Đạt – Chánh Văn phòng Bộ làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21 tháng 11 năm 2012 tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Học viện Chính sách và phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề án “ Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam”

Tham gia buổi nghiệm thu có PGS, TS. Đào Văn Hùng- Giám đốc Học viện- Chủ nhiệm Đề án và các thành viên trong Hội đồng phản biện, các thành viên nhóm nghiên cứu các Đề án.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá gồm có 09 thành viên do TS. Tống Quốc Đạt – Chánh Văn phòng Bộ làm Chủ tịch Hội đồng.

Tiến sỹ Bùi Thúy Vân – (Thành viên của nhóm nghiên cứu) đã trình bày tóm tắt về Đề án. Đề án đã nêu được Tổng quan kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc đánh giá hiệu quả FDI và ban hành chính sách thu hút FDI của họ, nhấn mạnh đến Kinh nghiệm của Trung Quốc, Hàn Quốc, một số nước thuộc ASEAN. Sau khi trình bày Tổng quan tình hình nghiên cứu về FDI và đánh giá hiệu quả FDI cũng như tác động của FDI tới phát triển kinh tế ở Việt Nam, đề án đã xác định và lựa chọn bộ chỉ tiêu sử dụng để đánh giá hiệu quả FDI và thử vận dụng đánh giá hiệu quả FDI của Việt Nam cho thời kỳ 10 năm 2001-2010. 

Sau phần phát biểu của 02 phản biện gồm: GS, TS Trần Thọ Đạt Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, TS Nguyễn Anh Tuấn – Tổng biên tập Báo đầu tư và nhận xét từ các ủy viên trong Hội đồng , Chủ tịch Hội đồng đã kết luận, đánh giá cao nỗ lực của Học viện, Ban Chủ nhiệm Đề án trong việc nghiên cứu, xây dựng Đề án. Đề án đã đạt được các mục tiêu đề ra và các thành viên Hội đồng đồng ý nghiệm thu cấp bộ Đề án này.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên và những ai quan tâm có thể tham khảo Đề án tại Thư viện Học viện Chính sách và Phát triển

 

Nguồn: Học viện Chính sách và Phát triển