null Khoa Tài Chính Tiền Tệ Nghiệm thu thành công cấp Bộ Đề tài NCKH: “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam”

Ngày 30 tháng 09 năm 2014 tại Học Viện Chính Sách Phát Triển, Nhóm nghiên cứu Khoa Tài Chính Tiền Tệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề tài nghiên cứu “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam”

Tham gia buổi nghiệm thu có PGS. TS Đào Văn Hùng (chủ trì), TS. Nguyễn Thạc Hoát (trưởng khoa TCTT), TS. Nguyễn Trọng Nghĩa (Chủ nhiệm Đề tài), các thành viên trong Hội đồng phản biện, nhóm nghiên cứu, các giảng viên khoa TCTT và một số cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển có quan tâm.

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ gồm 5 thành viên:

1.TS Tống Quốc Đạt – Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chủ tịch hội đồng

2. PGS, TS. Vũ Minh Trai- Đại học Kinh tế quốc dân – Phản biện 1

3. TS Lê Trung Thành – Đại học Quốc gia Hà Nội – Phản biện 2

4. PGS, TS. Phạm Quý Thọ- Trưởng Khoa Chính sách công - Ủy viên

5. TS Nguyễn Thế Hùng – Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Ủy viên/ Thư ký

Sau khi nghe báo cáo của Chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong Hội đồng nhìn chung nhận định đây là một đề tài có tính cấp thiết và tính ứng dụng cao tại Việt Nam hiện nay, đồng thời đánh giá cao những kết quả Nhóm nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần hoàn thiện hay cần làm rõ hơn.    

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, TS Tống Quốc Đạt – Chủ tịch hội đồng đã kết luận và công bố kết quả bỏ phiếu, nhóm nghiên cứu Đề án đã làm việc nghiêm túc, các sản phẩm của công trình nghiên cứu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một công trình khoa học và 100% thành viên Hội đồng đồng ý nghiệm thu cấp Bộ Đề tài này đồng thời đề xuất Nhóm nghiên cứu tiếp tục nâng đề tài lên thành Đề án để nghiên cứu sâu hơn và có thể ứng dụng vào thực tế giải quyết các vấn đề thực tiễn của Bộ như đánh giá một cách khách quan các doanh nghiệp Nhà nước hàng năm.

Thay mặt khoa TCTT, TS Nguyễn Thạc Hoát cám ơn Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, xin tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ hoàn thiện Đề tài trong thời gian ngắn nhất. TS Nguyễn Thạc Hoát cùng Nhóm nghiên cứu sẽ xem xét việc mở rộng nghiên cứu lên thành Đề án cấp cao hơn, giải quyết các khía cạnh quan trọng mà đề tài chưa làm được(do giới hạn về thời gian và tài chính) để có thể ứng dụng vào thực tiễn trong công tác quản lý của Bộ KHĐT cũng như đề xuất lên Chính phủ các chính sách trong lĩnh vực XHTD.

 

Một số hình ảnh

Ảnh: PGS, TS Đào Văn Hùng phát biểu khai mạc buổi nghiệm thu cùng thành viên hội đồng.

 

Ảnh: TS. Nguyễn Trọng Nghĩa – Chủ nhiệm đề tài

 

Ảnh: TS Tống Quốc Đạt- Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chủ tịch hội đồng