Đảng Ủy Đảng Ủy

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Publish date 08/02/2020 | 19:40 PM  | Lượt xem: 363
Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển trong năm 2019. Ngày 07/02/2020, Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị Tổng kết...

Chương trình công tác của Đảng năm 2018

Publish date 05/04/2018 | 10:46 AM  | Lượt xem: 2216
Chương trình công tác của Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển năm 2018, (Tải tại đây)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020

Publish date 05/04/2018 | 10:40 AM  | Lượt xem: 1869
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020  Tải Chương trình hành động (Tại đây)

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020

Publish date 05/04/2018 | 10:10 AM  | Lượt xem: 2007
Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển, khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 TT Họ và...