TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức trồng cây đầu xuân Canh Tý – 2020

Publish date 22/02/2020 | 19:48 PM  | Lượt xem: 25
Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, sáng ngày 22/2/2020,...

Thông báo về việc khảo sát trực tuyến

Publish date 21/02/2020 | 08:03 PM  | Lượt xem: 910
Để nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ trực tuyến (LMS, ZOOM) trong giảng dạy và học tập tại Học viện, đề nghị các thầy, cô và các em sinh viên...

Sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển học trực tuyến trên thiết bị di động

Publish date 21/02/2020 | 04:52 PM  | Lượt xem: 76
Học viện Chính sách và Phát triển là một trong những trường đại học đầu tiên áp dụng hình thức học tập trực tuyến nhằm phòng tránh rủi ro dịch bệnh Covid-19

Lịch công tác tuần từ ngày 24/02 đến hết ngày 01/3/2020

Publish date 21/02/2020 | 02:42 PM  | Lượt xem: 155
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG (Lớp DTMS 06, Chiều thứ 6, kỳ 2, năm 2019-2020 -TS Đỗ Kiến Vọng giảng)

Publish date 21/02/2020 | 09:21 AM  | Lượt xem: 244
ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG (Lớp DTMS 04, Chiều thứ 6, kỳ 2, năm 2019-2020 -TS Đỗ Kiến Vọng giảng)

ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG (Lớp DTMS 04, sáng thứ 6, kỳ 2, năm 2019-2020 -TS Đỗ Kiến Vọng giảng)

Publish date 21/02/2020 | 08:01 AM  | Lượt xem: 233
ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG (Lớp DTMS 04, sáng thứ 6, kỳ 2, năm 2019-2020 -TS Đỗ Kiến Vọng giảng)

Thông báo về Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với sinh viên các lớp đại trà kỳ 2, năm 2019-2020

Publish date 20/02/2020 | 04:23 PM  | Lượt xem: 306
Thông báo về Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với sinh viên các lớp đại trà kỳ 2, năm 2019-2020

Thông báo về việc kéo dài thời gian học trực tuyến

Publish date 20/02/2020 | 02:56 PM  | Lượt xem: 292

KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH ĐỂ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ CẤP TRỢ CẤP XÃ HỘI

Publish date 19/02/2020 | 03:22 PM  | Lượt xem: 605
KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH ĐỂ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ CẤP TRỢ CẤP XÃ HỘI

Thông tư liên tịch 23.2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152.2007.QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007

Publish date 19/02/2020 | 03:05 PM  | Lượt xem: 20
Thông tư liên tịch 23.2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152.2007.QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007

Thông tư số 53 Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Publish date 19/02/2020 | 03:01 PM  | Lượt xem: 28
Thông tư liên tịch 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN APD

Publish date 19/02/2020 | 02:53 PM  | Lượt xem: 26
HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN APD

Đối tượng và hồ sơ xét miễn giảm học phí đối với sinh viên

Publish date 19/02/2020 | 02:38 PM  | Lượt xem: 28
Đối tượng và hồ sơ xét miễn giảm học phí đối với sinh viên

Nghị định về Miễn giảm học phí Nghị định số 145.2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 86

Publish date 19/02/2020 | 02:22 PM  | Lượt xem: 15
Nghị định về Miễn giảm học phí Nghị định số 145.2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 86

Nghị định về Miễn giảm học phí Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Publish date 19/02/2020 | 02:16 PM  | Lượt xem: 13
Nghị định về Miễn giảm học phí Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Thông tư hướng dẫn về chế độ Miễn, giảm học phí đối với sinh viên

Publish date 19/02/2020 | 02:12 PM  | Lượt xem: 9
Thông tư hướng dẫn về chế độ Miễn, giảm học phí đối với sinh viên