TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

Thông báo chậm lương tháng 01/2018

Publish date 15/01/2018 | 09:58 AM  | Lượt xem: 235
 Hiện nay, do chưa có Quyết định phân bổ và giao dự toán Ngân sách năm 2018 của Bộ, nên việc trả lương tháng 01/2018 cho cán...

Thông báo vv tổ chức thi tiếng Anh bài thi TOEIC của Viện Kháo thí giáo dục Hoa Kỳ - ETS đợt 1 năm 2018

Publish date 15/01/2018 | 08:43 AM  | Lượt xem: 1085
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Lịch công tác tuần từ ngày 15/01 đến hết ngày 21/01/2018

Publish date 12/01/2018 | 10:55 AM  | Lượt xem: 604
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Diễn đàn Quốc tế lần thứ nhất về Phát triển bền vững tại Việt Nam 2018

Publish date 12/01/2018 | 08:38 AM  | Lượt xem: 508
Diễn đàn Quốc tế lần thứ nhất về Phát triển bền vững tại Việt Nam 2018 Thời gian: 18/1/2018: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội    ...

Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Publish date 11/01/2018 | 04:46 PM  | Lượt xem: 520
          Thực hiện mục tiêu đào tạo gắn với thị trường lao động, đồng thời tăng cường công tác hỗ trợ việc làm đối với sinh viên...

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ II năm học 2017-2018

Publish date 11/01/2018 | 04:38 PM  | Lượt xem: 420
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 03/HVCSPT-ĐT ...

Thông bảo mở lớp và lịch đăng ký học phần thực tập TN học kỳ II năm học 2017-2018 cho khóa 5 hệ đại trà

Publish date 10/01/2018 | 08:49 AM  | Lượt xem: 540
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Thông báo thay đổi giảng đường và bổ sung thời gian đăng ký các lớp học phần học kỳ II

Publish date 08/01/2018 | 03:55 PM  | Lượt xem: 2201
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Lịch trực tháng 01/2018 khoa Chính sách công

Publish date 08/01/2018 | 03:44 PM  | Lượt xem: 57
Lịch trực tháng 01/2018 khoa Chính sách công

Lịch công tác tuần từ ngày 08/01 đến hết ngày 14/01/2018

Publish date 05/01/2018 | 08:45 AM  | Lượt xem: 1036
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch trực khoa Tháng 1 năm 2018

Publish date 04/01/2018 | 04:24 PM  | Lượt xem: 81
Lịch trực

Quyết định ban hành Quy chế thu chi nội bộ

Publish date 04/01/2018 | 04:07 PM  | Lượt xem: 658
Ngày 28/12/2017, Giám đốc đã ký Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ban hành Quy chế thu chi nội bộ để thay thế Quyết định số 519/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015. ...

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ 2, năm học 2017-2018

Publish date 02/01/2018 | 10:47 AM  | Lượt xem: 678
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 123/TB-HVCSPT ...

Thông báo tin buồn

Publish date 01/01/2018 | 01:00 PM  | Lượt xem: 1603
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tin buồn: Bà Nguyễn Thị Phiên, sinh năm 1939, là mẹ đẻ của bà Nguyễn...

Lịch công tác tuần từ ngày 01/01 đến hết ngày 07/01/2018

Publish date 29/12/2017 | 09:47 AM  | Lượt xem: 811
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch công tác tuần từ ngày 25/12 đến hết ngày 31/12/2017

Publish date 25/12/2017 | 10:48 AM  | Lượt xem: 766
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Báo vietnamnet đưa tin về khóa tập huấn dành cho Bí thư Tỉnh do Học viện tổ chức

Publish date 25/12/2017 | 10:09 AM  | Lượt xem: 2742
Các Bí thư, Chủ tịch các tỉnh đã cùng tham gia khóa tập huấn “Lãnh đạo để địa phương cất cánh” do Học viện Chính...

Văn bản QLĐT

Publish date 25/12/2017 | 09:57 AM  | Lượt xem: 131
Văn bản quản lý đào tạo tại đây

Thông báo hủy đăng ký các lớp học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học của các sinh viên khoá 7

Publish date 22/12/2017 | 04:11 PM  | Lượt xem: 7601
Hiện nay một số sinh viên khoá 7 của các chuyên ngành: Đấu thầu; Kinh tế đối ngoại; Quản lý công đã đăng ký sai vào các...

Kế hoạch thực tập cuối khóa, học các môn bổ sung hoặc bảo vệ khóa luận TN của sv K5

Publish date 22/12/2017 | 10:23 AM  | Lượt xem: 7930
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...