Đào tạo Đào tạo

Chuyên ngành đào tạo Thương mại quốc tế và Logictis

Publish date 28/01/2019 | 11:06 AM  | Lượt xem: 89
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH TMQT VÀ LOGISTICS Giới thiệu về chuyên...

Chương trình đào tạo của Khoa Kinh tế quốc tế

Publish date 28/01/2019 | 08:51 AM  | Lượt xem: 53
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách giảng dạy, đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại...