Đào tạo Đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại - Khoa Kinh tế Quốc tế (Áp dụng từ khóa 9)

Publish date 09/03/2020 | 09:32 AM  | Lượt xem: 67
Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại - Khoa Kinh tế Quốc tế (Áp dụng cho khóa 9): 1) Giới thiệu chương trình  ( tải tại...

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Publish date 28/01/2019 | 08:51 AM  | Lượt xem: 1261
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ, CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách giảng dạy, đào tạo cử...

Chuyên ngành đào tạo Thương mại quốc tế và Logictis

Publish date 28/01/2019 | 11:06 AM  | Lượt xem: 1257
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH TMQT VÀ LOGISTICS Giới thiệu về chuyên...