Đào tạo Đào tạo

Đào tạo
Publish date 12/02/2019 | 14:48 PM  | Lượt xem: 270

*. Đào tạo

- Hệ đào tạo đại học : Quy mô tuyển sinh hàng năm 300 chỉ tiêu cho các chuyên ngành: Đầu tư, Ngân hàng, Tài chính.

+ Cử nhân Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Tài chính được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính và ngân hàng, có kiến thức sâu về hoạt động tài chính trong khu vực công (khu vực nhà nước) và hoạt động tài chính trong khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp là các tổ chức Tài chính Tiền tệ, ngân hàng, tổ chức tín dụng. Quản trị tài chính các công ty đa quốc gia, tài chính quốc tế, hoạch định ngân sách vốn đầu tư, đầu tư chứng khoán, kế toán – kiểm toán, phân tích tài chính, hệ thống thông tin tài chính, thị trường chứng khoán, nghiệp vụ ngân hàng và bảo hiểm. 

+ Cử nhân Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Ngân hàng được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế,có kiến thức chuyên sâu về tài chính – tiền tệ, ngân hàng, các kiến thức về quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản của ngân hàng; nắm chắc các kiến thức liên quan đến nghiệp vụ phát hành tiền và điều hành chính sách tiền tệ, quy trình thẩm định hạn mức tín dụng, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, quy trình hạch toán kế toán – kiểm toán của ngân hàng; am hiểu các quy định của Nhà nước về hoạt động ngân hàng. Nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật, thị trường tài chính - tiền tệ, thị trường chứng khoán.

+ Cử nhân Đầu tư chuyên ngành Đầu tư được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế,có kiến thức chuyên sâu về đầu tư, đầu tư công, thẩm định dự án đầu tư và đầu tư tài chính.

- Đặc biệt, sinh viên còn được trang bị kiến thức ngoại ngữ hiện đại (tiếng Anh theo chuẩn TOEIC - 650 điểm) và tin học chuẩn IC3 để có khả năng làm việc phù hợp với xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá.

- Hệ đào tạo thạc sỹ: Quy mô tuyển sinh hàng năm 100 chỉ tiêu cho chuyên ngành Tài chính

*. Thống kê số lượng sinh viên bậc đại học của Khoa 

 

TT

Khoa chuyên ngành

Khóa 1

Khóa 2

Khóa 3

Khoá 4

Khoá 5

Khoá 6

Khoá 7

Khóa 8

Khóa 9

Tổng số

1

Tài chính – Đầu tư

53

86

76

90

66

72

139

238

202

1022

2

Tổng theo Khóa

267

336

310

500

500

500

550

650

650

4263

 

*.  Các môn học Khoa phụ trách

1. Bảo hiểm

2. Chứng khoán phái sinh

3. Định giá tài sản

4. Kế toán hành chính sự nghiệp

5. Kế toán quản trị

6. Kế toán tài chính

7. Kinh tế đầu tư

8. Lý thuyết Tài chính tiền tệ

9. Ngân hàng thương mại

10. Nguyên lý kế toán

11. Phân tích báo cáo tài chính

12. Quản lý tài chính công

13. Tài chính doanh nghiệp 2

14. Tài chính doanh nghiệp 1

15. Thẩm định dự án đầu tư

16. Thị trường chứng khoán

17. Thuế

 

   LIÊN HỆ

Địa chỉ:

Khoa Tài chính – Đầu tư

Học viện Chính sách và Phát triển,

P.701B, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7B - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. 

Điện thoại: 024.37957365