Các dịch vụ cơ bản Các dịch vụ cơ bản

Một số hình ảnh giới thiệu về các dịch vụ cơ bản của trung tâm.
Publish date 22/02/2019 | 08:52 AM  | Lượt xem: 85786

Canteen dành cho CB,GV và SV.

 

Nhà ăn.

 

Hệ thống trông giữ xe sử dụng công nghệ.

 

Đưa đón sinh viên bằng ô tô.

 

Ký túc xá cho Sinh viên.

TT Dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo TT Dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo