Nhằm hiện thực hóa biên bản ghi nhớ giữa APD và Công ty cổ phần Dịch vụ di động Thế Hệ Mới (NMS) ...
Trong 3 ngày từ 14 đến 16/8/2019, chương trình ngày hội Trí tuệ nhân tạo (AI4VN) diễn ra tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.