Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại

Publish date 06/06/2017 | 15:38 PM  | Lượt xem: 141
KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc và kế hoạch đào tạo của Học viện vào...

Đề cương môn học Khoa Kinh tế đối ngoại

Publish date 10/05/2017 | 02:00 PM  | Lượt xem: 217
Đề cương các môn học do Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách Các môn học Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách: 1) Kinh tế quốc tế - Kinh tế quốc tế trong ngành - Kinh tế quốc tế ngoài...

Hoạt động Nghiên cứu Khoa học của sinh viên Khoa Chính sách công

Publish date 02/05/2017 | 08:57 PM  | Lượt xem: 186
Kết quả Nghiên cứu Khoa học của sinh viên Khoa Chính sách công năm học 2016-2017

Chương trình đào tạo Khoa Chính sách công

Publish date 28/04/2017 | 09:24 AM  | Lượt xem: 214
Chương trình đào tạo

Giới thiệu khoa Tài chính tiền tệ

Publish date 05/04/2017 | 08:50 AM  | Lượt xem: 395
I. GIỚI THIỆU CHUNG - Khoa Tài chính Tiền tệ: QĐ thành lập số 05/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010 - Đào tạo trình độ: Đại học chính quy, thạc sỹ - Chuyên ngành đào tạo: Tài chính, Ngân hàng ...

Giới thiệu Khoa Kinh tế đối ngoại

Publish date 10/03/2017 | 04:43 PM  | Lượt xem: 448
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của Giám đốc Học viện Chính sách...

Khung chương trình chuyên ngành Đầu tư

Publish date 08/03/2017 | 08:41 PM  | Lượt xem: 584
  STT HỌC PHẦN SỐ TC GHI CHÚ TỔNG SỐ TÍN CHỈ (120 - 140) 131   A Kiến thức giáo dục đại cương...

Một vài hình ảnh tại buổi thi Olympic Toán sinh viên APD

Publish date 03/03/2017 | 05:46 PM  | Lượt xem: 524
Sau nhiều nỗ lực của BTC và các thí sinh, buổi thi Olympic Toán học sinh viên APD (lần thứ nhất) đã diễn ra nghiêm túc với sự tham dự của đông đảo các bạn sinh viên. Ban giám khảo đang tích cực...

Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Publish date 23/02/2017 | 07:31 PM  | Lượt xem: 415
Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Nghiên cứu khoa học

Publish date 21/02/2017 | 02:53 PM  | Lượt xem: 498
Các cán bộ giảng viên trong Khoa thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhiều bài được đăng trên các tạp chí kỷ yếu khoa học

Các chương trình đào tạo

Publish date 21/02/2017 | 02:46 PM  | Lượt xem: 495
Các chương trình đào tạo Chương trình dài hạn trình độ đại học STT HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ ...

Giới thiệu Khoa Đào tạo quốc tế

Publish date 21/02/2017 | 02:37 PM  | Lượt xem: 421
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng ( Tải tại...

GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU TƯ

Publish date 21/02/2017 | 09:15 AM  | Lượt xem: 847
1. Chức năng, nhiệm vụ - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc. - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì...

Thực hành Kinh tế lượng

Publish date 20/02/2017 | 10:30 AM  | Lượt xem: 740
Phần mềm và dữ liệu thực hành cho môn học Kinh tế lượng tại APD   Phần mềm thực hành kinh tế lượng (không cần cài đặt) có thể tải về tại đây : Bản hướng dẫn thực hành EVIEWS...

Chuyên ngành đào tạo Kế hoạch phát triển

Publish date 18/02/2017 | 12:06 AM  | Lượt xem: 692
Tổng quan về chuyên ngành Kế hoạch phát triển

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Publish date 17/02/2017 | 10:56 PM  | Lượt xem: 435
Tổng hợp các nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua

Giới thiệu khoa Đầu tư

Publish date 17/02/2017 | 02:49 PM  | Lượt xem: 249
PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA: TS. Nguyễn Thanh Bình PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Vũ Đình Hoà ĐT: 04. 37957363             Khoa...

Đề cương các môn học do khoa Toán phụ trách

Publish date 16/02/2017 | 10:28 PM  | Lượt xem: 427
Đề cương các môn học

Olympic Toán sinh viên APD

Publish date 16/02/2017 | 02:09 PM  | Lượt xem: 914
Olympic Toán 2017