Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Lịch trực học kỳ I năm học 2018-2019 khoa TCĐT

Publish date 28/11/2018 | 14:04 PM  | Lượt xem: 68
Lịch trực học kỳ I năm học 2018-2019 khoa TCĐT File đính kèm : Tải tại đây

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA CƠ BẢN

Publish date 28/11/2018 | 10:26 AM  | Lượt xem: 454
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA CƠ BẢN  ( Ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-HVCSPT ngày 09/8/2018 của Giám đốc Học...

Thư mời viết bài Hội thảo

Publish date 16/10/2018 | 01:52 PM  | Lượt xem: 902
Trường Đai học Kinh tế quốc dân phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Hệ thống tri thức về vận tải và logistic - Trường Đại học Bremen (CHLB Đức) tổ chức Hội...

Quyết định về việc Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 17/08/2018 | 09:00 AM  | Lượt xem: 1666
/documents/419678/480262/Quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+quy+%C4%91%E1%BB%95i+%C4%91i%E1%BB%83m+17.8.2018.pdf/4fe26b4c-13f2-420f-aa8c-a140349ddcc3

Lịch trực khoa kinh tế đối ngoại từ 01/8/2018 đến 31/8/2018

Publish date 07/08/2018 | 03:52 PM  | Lượt xem: 606
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI       ...

Lịch trực khoa Kinh tế đối ngoại từ 01/7 đến 31/7/2018

Publish date 09/07/2018 | 09:59 AM  | Lượt xem: 344
Lịch trực (tải tại đây)

Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 18/6/2018)

Publish date 18/06/2018 | 10:50 AM  | Lượt xem: 730
Lịch trực và lịch giảng của Bộ môn Luật Kinh tế áp dụng từ ngày 18/6/2018

Lịch trực khoa Kinh tế đối ngoại tháng 6/2018

Publish date 06/06/2018 | 10:51 AM  | Lượt xem: 533
Lịch trực tháng 5/2018 (tải tại đây)

Lịch trực Khoa Kinh tế đối ngoại tháng 5/2018

Publish date 04/05/2018 | 03:01 PM  | Lượt xem: 748
Lịch trực (tải tại đây)

Lịch trực từ tháng 3/2018

Publish date 05/04/2018 | 02:35 PM  | Lượt xem: 738
/documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+T%E1%BB%AB+thang+3.2018.xlsx/f702cc66-6b2c-46f9-a561-2ec6b2c27916

Danh sách sinh viên quy đổi điểm học phần tiếng Anh khóa 5, 6, 7, 8 - Học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018

Publish date 05/04/2018 | 02:30 PM  | Lượt xem: 735
/documents/419678/480262/DANH+SACH+QUY+DOI+DIEM+-+KY+I+-+NAM+HOC+2017-2018+-+FINAL.xlsx/afdb81b7-9a3c-4aae-801b-32fe08c31728

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên tháng 4/2018

Publish date 04/04/2018 | 10:58 AM  | Lượt xem: 781
Lịch trực

Liên chi đoàn khoa Đầu tư tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng 2018"

Publish date 23/03/2018 | 01:41 PM  | Lượt xem: 761
Nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho các bạn sinh viên trong Khoa Đầu tư và tuyển chọn các thành viên đại diện Khoa tham dự cuộc thi...

Lịch trực khoa của cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại tháng 3 năm 2018

Publish date 07/03/2018 | 10:31 AM  | Lượt xem: 795
Lịch trực

Lịch trực Khoa T2/2018 của cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại

Publish date 07/02/2018 | 01:54 PM  | Lượt xem: 760
Lịch trực

Lịch trực và lịch giảng (từ 01/01/2018)

Publish date 06/02/2018 | 11:55 AM  | Lượt xem: 949
Lich truc & lich giang

Lịch trực học kỳ 2 năm học 2017-2018

Publish date 31/01/2018 | 04:48 PM  | Lượt xem: 806
    STT HỌ TÊN LỊCH TRỰC 1 TS. Đào Hoàng Tuấn Thứ 2: Từ...

Nghiên cứu khoa học

Publish date 31/01/2018 | 04:40 PM  | Lượt xem: 785
...

LỊCH TRỰC KHOA TOÁN TỪ THÁNG 1 NĂM 2018

Publish date 31/01/2018 | 04:03 PM  | Lượt xem: 740
/documents/419660/0/%C4%91%E1%BB%95i+l%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c2018.docx/2a7b1ce0-fe20-4489-bd9e-9b6bded06133

Lịch trực tháng 2/2018

Publish date 31/01/2018 | 03:59 PM  | Lượt xem: 725
/documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+Thang+2+---+2018+-+Copy.xlsx/10276b97-f600-4e15-904e-3913e85a60ec