Giới thiệu khoa Tài chính tiền tệ

Publish date 05/04/2017 | 08:50 AM  | View count: 138
I. GIỚI THIỆU CHUNG - Khoa Tài chính Tiền tệ: QĐ thành lập số 05/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010 - Đào tạo trình độ: Đại học chính quy, thạc sỹ - Chuyên ngành đào tạo: Tài chính, Ngân hàng ...

Giới thiệu Khoa Kinh tế đối ngoại

Publish date 10/03/2017 | 04:43 PM  | View count: 224
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của Giám đốc Học viện Chính sách...

Khung chương trình chuyên ngành Đầu tư

Publish date 08/03/2017 | 08:41 PM  | View count: 264
  STT HỌC PHẦN SỐ TC GHI CHÚ TỔNG SỐ TÍN CHỈ (120 - 140) 131   A Kiến thức giáo dục đại cương...

Một vài hình ảnh tại buổi thi Olympic Toán sinh viên APD

Publish date 03/03/2017 | 05:46 PM  | View count: 296
Sau nhiều nỗ lực của BTC và các thí sinh, buổi thi Olympic Toán học sinh viên APD (lần thứ nhất) đã diễn ra nghiêm túc với sự tham dự của đông đảo các bạn sinh viên. Ban giám khảo đang tích cực...

Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Publish date 23/02/2017 | 07:31 PM  | View count: 261
Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Nghiên cứu khoa học

Publish date 21/02/2017 | 02:53 PM  | View count: 286
Các cán bộ giảng viên trong Khoa thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhiều bài được đăng trên các tạp chí kỷ yếu khoa học

Các chương trình đào tạo

Publish date 21/02/2017 | 02:46 PM  | View count: 275
Các chương trình đào tạo Chương trình dài hạn trình độ đại học STT HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ ...

Giới thiệu Khoa Đào tạo quốc tế

Publish date 21/02/2017 | 02:37 PM  | View count: 231
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng ( Tải tại đây ) Chương trình đào tạo ngành Kinh tế - Đối...

GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU TƯ

Publish date 21/02/2017 | 09:15 AM  | View count: 465
1. Chức năng, nhiệm vụ - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc. - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì...

Thực hành Kinh tế lượng

Publish date 20/02/2017 | 10:30 AM  | View count: 417
Phần mềm và dữ liệu thực hành cho môn học Kinh tế lượng tại APD   Phần mềm thực hành kinh tế lượng (không cần cài đặt) có thể tải về tại đây : Bản hướng dẫn thực hành EVIEWS...

Chuyên ngành đào tạo Kế hoạch phát triển

Publish date 18/02/2017 | 12:06 AM  | View count: 331
Tổng quan về chuyên ngành Kế hoạch phát triển

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Publish date 17/02/2017 | 10:56 PM  | View count: 223
Tổng hợp các nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua

Giới thiệu khoa Đầu tư

Publish date 17/02/2017 | 02:49 PM  | View count: 132
PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA: TS. Nguyễn Thanh Bình PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Vũ Đình Hoà ĐT: 04. 37957363             Khoa...

Đề cương các môn học do khoa Toán phụ trách

Publish date 16/02/2017 | 10:28 PM  | View count: 227
Đề cương các môn học

Olympic Toán sinh viên APD

Publish date 16/02/2017 | 02:09 PM  | View count: 700
Olympic Toán 2017

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Publish date 14/02/2017 | 09:52 PM  | View count: 322
Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua

Giới thiệu khoa Đấu thầu

Publish date 14/11/2016 | 04:04 PM  | View count: 30395
Khoa Đấu thầu được thành lập tiền thân là khoa Quản lý đấu thầu theo Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 13/1/2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển nhằm đào tạo bậc cử nhân chuyên...

Nghiên cứu khoa học khoa đầu tư

Publish date 14/10/2016 | 12:13 PM  | View count: 563
Thông tin đang được cập nhật.

IIG - Kế hoạch tổ chức thi TOEIC PLACEMENT cho HV CSPT ngày 06/9/2015

Publish date 14/10/2016 | 12:12 PM  | View count: 446
IIG - Kế hoạch và danh sách chia ca thi TOEIC: - Kế hoạch tổ chức thi  (tải tại đây) -  Danh sách ca thi  (tải tại đây)