Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Lịch trực từ tháng 3/2018

Publish date 05/04/2018 | 14:35 PM  | Lượt xem: 89
/documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+T%E1%BB%AB+thang+3.2018.xlsx/f702cc66-6b2c-46f9-a561-2ec6b2c27916

Danh sách sinh viên quy đổi điểm học phần tiếng Anh khóa 5, 6, 7, 8 - Học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018

Publish date 05/04/2018 | 02:30 PM  | Lượt xem: 100
/documents/419678/480262/DANH+SACH+QUY+DOI+DIEM+-+KY+I+-+NAM+HOC+2017-2018+-+FINAL.xlsx/afdb81b7-9a3c-4aae-801b-32fe08c31728

Quyết định về việc Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 05/04/2018 | 02:23 PM  | Lượt xem: 94
/documents/419678/480262/Q%C4%90+s%E1%BB%91+60+ng%C3%A0y+25.01.2018+v%E1%BB%81+Quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+quy+%C4%91%E1%BB%95i+%C4%91i%E1%BB%83m+TA.doc/605b84d9-3054-4cde-8329-0dee36a4b2c9

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên tháng 4/2018

Publish date 04/04/2018 | 10:58 AM  | Lượt xem: 120
Lịch trực

Liên chi đoàn khoa Đầu tư tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng 2018"

Publish date 23/03/2018 | 01:41 PM  | Lượt xem: 186
Nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho các bạn sinh viên trong Khoa Đầu tư và tuyển chọn các thành viên đại diện Khoa tham dự cuộc thi...

Lịch trực khoa của cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại tháng 3 năm 2018

Publish date 07/03/2018 | 10:31 AM  | Lượt xem: 202
Lịch trực

Lịch trực Khoa T2/2018 của cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại

Publish date 07/02/2018 | 01:54 PM  | Lượt xem: 263
Lịch trực

Lịch trực học kỳ 2 năm học 2017-2018

Publish date 31/01/2018 | 04:48 PM  | Lượt xem: 328
    STT HỌ TÊN LỊCH TRỰC 1 TS. Đào Hoàng Tuấn Thứ 2: Từ...

Nghiên cứu khoa học

Publish date 31/01/2018 | 04:40 PM  | Lượt xem: 278
...

LỊCH TRỰC KHOA TOÁN TỪ THÁNG 1 NĂM 2018

Publish date 31/01/2018 | 04:03 PM  | Lượt xem: 242
/documents/419660/0/%C4%91%E1%BB%95i+l%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c2018.docx/2a7b1ce0-fe20-4489-bd9e-9b6bded06133

Lịch trực tháng 2/2018

Publish date 31/01/2018 | 03:59 PM  | Lượt xem: 201
/documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+Thang+2+---+2018+-+Copy.xlsx/10276b97-f600-4e15-904e-3913e85a60ec

Lịch trực khoa Đầu tư

Publish date 31/01/2018 | 03:54 PM  | Lượt xem: 171
STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ

Publish date 31/01/2018 | 03:51 PM  | Lượt xem: 327
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ (Tải tại đây)

Hội thảo tham vấn chuẩn đầu ra tiếng Anh

Publish date 31/01/2018 | 03:48 PM  | Lượt xem: 154
/documents/419678/468445/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+HT+C%C4%90R+TA.pdf/1e6e1cec-66c1-4186-bb84-458ee52289d9

Đề án nâng cao chất lượng giảng và học tiếng Anh

Publish date 31/01/2018 | 03:46 PM  | Lượt xem: 159
/documents/419678/468445/Quyet+dinh+phe+duyet+de+an+nang+cao+chat+luong+giang+day+2017.pdf/02d16858-508e-4d5a-89db-2c717c32b059

Đề án chuẩn đầu ra tiếng Anh

Publish date 31/01/2018 | 03:44 PM  | Lượt xem: 150
/documents/419678/468445/Quyet+dinh+phe+duy%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%81+%C3%A1n+C%C4%90R+2014.pdf/3f203f96-4a6f-4908-8819-e35bcb7b2124

Đề án CNTT 2015

Publish date 31/01/2018 | 03:42 PM  | Lượt xem: 158
/documents/419678/468445/Quyet+dinh+phe+duy%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%81+%C3%A1n+CNTT+2015.pdf/538066c7-9b4a-43e6-9946-e55d4cc9dc58

Nghiên cứu khoa học

Publish date 31/01/2018 | 03:41 PM  | Lượt xem: 80
/documents/419678/468445/Quyet+dinh+phe+duy%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%81+%C3%A1n+CNTT+2015.pdf/538066c7-9b4a-43e6-9946-e55d4cc9dc58

Nghiên cứu khoa học

Publish date 31/01/2018 | 03:38 PM  | Lượt xem: 170
/documents/419678/468445/Quyet+dinh+phe+duy%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%81+%C3%A1n+C%C4%90R+2014.pdf/3f203f96-4a6f-4908-8819-e35bcb7b2124  

Chương trình đào tạo

Publish date 31/01/2018 | 03:30 PM  | Lượt xem: 180
/documents/419678/468310/CHUONG+TRINH+DAO+TAO+_+KNN.doc/5b25bc15-7566-4e60-8893-ab459a79eb13