Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên

Publish date 18/02/2019 | 13:32 PM  | Lượt xem: 14
  BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ TT Tác giả ...

Tiết mục Múa Giấc Mơ Trưa-khoa Đấu Thầu-Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 17/02/2019 | 05:31 PM  | Lượt xem: 41
Tiết mục Múa Giấc Mơ Trưa-khoa Đấu Thầu-Học viện Chính sách và Phát triển

Cơ hội việc làm đối với sinh viên Chuyên ngành Đấu thầu

Publish date 17/02/2019 | 04:40 PM  | Lượt xem: 36
CLIP GIỚI THIỆU KHOA ĐẤU THẦU VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chia sẻ của cựu sinh viên K1 - Nguyễn Thanh Tùng

Publish date 17/02/2019 | 01:00 AM  | Lượt xem: 40
Tôi không ph ả i là m ộ t sinh viên xu ấ t s ắ c hay có đặ c điể m gì n ổ i b ậ t; càng không ph ả i là m ột sinh viên thành công sau hơn 02 năm ra...

Chia sẻ của cựu sinh viên K1 Nguyễn Thị Thảo - chuyên viên chứng từ XNK (senior)- công ty TNHH Korchina Logistic Hà Nội

Publish date 17/02/2019 | 12:42 AM  | Lượt xem: 53
NGUYỄN THỊ THẢO Sinh viên K1, khoa KTQT   Xin chào tất cả các bạn, mình là Thảo, sinh viên Khóa 1, Khoa Kinh tế Quốc tế của Học viện...

Ths. Đỗ Kiến Vọng - Bài viết đăng báo: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QLNN VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG Ở VIỆT NAM

Publish date 16/02/2019 | 11:26 PM  | Lượt xem: 37
Ths. Đỗ Kiến Vọng - Bài viết đăng báo: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QLNN VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG Ở VIỆT NAM

Ths. Đỗ Kiến Vọng - Bài viết đăng báo: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

Publish date 16/02/2019 | 11:06 PM  | Lượt xem: 39
Ths. Đỗ Kiến Vọng - Bài viết đăng báo: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

Ths. Đỗ Kiến Vọng - Bài viết đăng báo: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU THẦU QUA MẠNG Ở VIỆT NAM

Publish date 16/02/2019 | 10:57 PM  | Lượt xem: 37
Ths. Đỗ Kiến Vọng - Bài viết đăng báo: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU THẦU QUA MẠNG Ở VIỆT NAM

TS. Nguyễn Thế Vinh: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG Ở VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH

Publish date 16/02/2019 | 10:48 PM  | Lượt xem: 35
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG Ở VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH

TS. Nguyễn Thế Vinh - ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGÀNH KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN 2018 – 2023

Publish date 16/02/2019 | 10:41 PM  | Lượt xem: 30
ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGÀNH KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN 2018 – 2023

TS. Nguyễn Thế Vinh- An sinh xã hội và tác động của tăng trưởng kinh tế đến an sinh xã hội

Publish date 16/02/2019 | 10:34 PM  | Lượt xem: 28
An sinh xã hội và tác động của tăng trưởng kinh tế đến an sinh xã hội

Bài viết đăng báo TS. Nguyễn Thế Vinh về Quan điểm, định hướng và giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng và an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn tới

Publish date 16/02/2019 | 08:27 PM  | Lượt xem: 19
Bài viết đăng báo TS. Nguyễn Thế Vinh về Quan điểm, định hướng và giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng và an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn tới

Thông tin Tuyển sinh năm 2019 của Khoa Đấu thầu - Chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án

Publish date 16/02/2019 | 04:33 PM  | Lượt xem: 66
Thông tin Tuyển sinh năm 2019 của Khoa Đấu thầu - Chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án

Giới thiệu chung về Khoa Đấu thầu

Publish date 16/02/2019 | 10:06 AM  | Lượt xem: 89
Giới thiệu chung về Khoa Đấu thầu

MÙA HÈ XANH 2018 - ĐẾN VỚI ĐỊA CHỈ ĐỎ CỦA NHI ĐỒNG CẢ NƯỚC

Publish date 16/02/2019 | 03:16 AM  | Lượt xem: 39
MÙA HÈ XANH 2018 - ĐẾN VỚI ĐỊA CHỈ ĐỎ CỦA NHI ĐỒNG CẢ NƯỚC

Thỏa thuận đối tác giữa APD và McKinsey & Company Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn phát triển

Publish date 16/02/2019 | 03:13 AM  | Lượt xem: 41
Thỏa thuận đối tác giữa APD và McKinsey & Company Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn phát triển

SINH VIÊN KHOA ĐẤU THẦU THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ NAM NỮ - APD CUP MÙA VII

Publish date 16/02/2019 | 03:10 AM  | Lượt xem: 40
SINH VIÊN KHOA ĐẤU THẦU THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ NAM NỮ - APD CUP MÙA VII

Ngân hàng Thế giới: Cần xây dựng chương trình đấu thầu theo chuẩn quốc tế

Publish date 16/02/2019 | 03:08 AM  | Lượt xem: 51
Ngân hàng Thế giới: Cần xây dựng chương trình đấu thầu theo chuẩn quốc tế

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Đấu thầu năm 2016-2017

Publish date 16/02/2019 | 02:43 AM  | Lượt xem: 37
Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Đấu thầu năm 2016-2017

Ban QLDA Huyện Sapa sẵn sàng tuyển dụng sinh viên Khoa Đấu thầu về công tác

Publish date 16/02/2019 | 02:26 AM  | Lượt xem: 49
Ban QLDA Huyện Sapa sẵn sàng tuyển dụng sinh viên Khoa Đấu thầu về công tác