CÁC TRUNG TÂM CÁC TRUNG TÂM

Ban hành nội quy Ký túc xá

;

Thông báo về việc nhận phòng ở Ký túc xá của sinh viên Học viện

;

Thông báo về việc Tạm dừng thời gian nhận phòng ở Ký túc xá của sinh viên Học viện

;

Thông báo về việc nhận phòng và đăng ký ở Ký túc xá của sinh viên Học viện

;

Lễ công bố Quyết định của Giám Đốc về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày 20/01/2020, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính sách và Phát triển.;

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

;

Tài liệu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

;

Tài liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

;

Một số hình ảnh giới thiệu về các dịch vụ cơ bản của trung tâm.

;

Giới thiệu Trung tâm Hỗ trợ đào tạo

;

Giới thiệu Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

chỉnh sửa;

TRUNG TÂM THANH TRA KHẢO THÍ

;

Trung Tâm Bồi Dưỡng và Tư Vấn Phát Triển

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-HVCSPT  ngày 27/5/2011  của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển);

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH

 ;