CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại - Khoa Kinh tế Quốc tế (Áp dụng từ khóa 9)

Publish date 09/03/2020 | 09:32 AM  | Lượt xem: 77
Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại - Khoa Kinh tế Quốc tế (Áp dụng cho khóa 9): 1) Giới thiệu chương trình  ( tải tại...

Chuyên ngành đào tạo Thương mại quốc tế và Logictis

Publish date 28/01/2019 | 11:06 AM  | Lượt xem: 1269
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH TMQT VÀ LOGISTICS Giới thiệu về chuyên...

Chuyên ngành Thương mại quốc tế và Logistic

Publish date 28/01/2019 | 10:38 AM  | Lượt xem: 2791
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH TMQT VÀ LOGISTICS Giới thiệu về chuyên ngành :...

Các chương trình đào tạo khoa kinh tế đối ngoại.

Publish date 14/10/2016 | 11:51 AM  | Lượt xem: 9920
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách giảng dạy, đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung ...