null Chương trình đào tạo Tài chính chất lượng cao

content:

CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CHẤT LƯỢNG CAO

1. Tên Chuyên ngành đào tạo

a. Tên Tiếng Việt: Tài chính

b. Tên Tiếng Anh: Finance  

2. Trình độ đào tạo: Đại học, chương trình Chất lượng cao

3. Yêu cầu về kiến thức

a. Kiến thức cơ bản:

Cử nhân chuyên ngành Tài chính:

- Có kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, khoa học công nghệ và xã hội;

- Có kiến thức cơ bản về cơ sở khoa học của ngành tài chính;

- Có kiến thức về công cụ và phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài chính, vận dụng trong môi trường hội nhập quốc tế.

b. Kiến thức chuyên sâu:

Cử nhân Tài chính chương trình Chất lượng cao nắm vững và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về:

- Khía cạnh vi mô: Hiểu về tài chính ở tầm vi mô, nắm vững các kiến thức về kế toán, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính cá nhân và hộ gia đình;

- Khía cạnh vĩ mô: Hiểu về tài chính ở tầm vĩ mô, nắm vững các kiến thức về mối liên hệ giữa kinh tế vĩ mô và tài chính, rủi ro hệ thống, ảnh hưởng của lạm phát, tỷ giá và các biến số vĩ mô khác đến các hoạt động tài chính, quản lý tài chính công, quản lý ngân sách. Tổ chức và phối hợp các nguồn lực nhằm thực hiện các quyết định quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp; cũng như phối hợp với các doanh nghiệp khác để quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả;

- Hiểu về một số nghiệp vụ cơ bản trong tài chính (thuế, kế toán …).

4. Yêu cầu về kỹ năng

a. Kỹ năng cứng:

Cử nhân Tài chính chương trình Chất lượng cao nắm vững và vận dụng được các kỹ năng sau:

- Đánh giá, phân tích và tổng hợp được một số vấn đề chuyên sâu và một số nghiệp vụ cụ thể về tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, ngân hàng, đầu tư;

- Có kỹ năng hình thành các giả thuyết; thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;

- Có thể nhận thức các vấn đề thực tiễn và bối cảnh của tổ chức để vận dụng linh hoạt vào các hoạt động trong tài chính, đầu tư;

- Vận dụng các kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên và kiến thức của nhóm ngành tài chính – ngân hàng.

b. Kỹ năng mềm:

Cử nhân Tài chính chương trình Chất lượng cao phải thành thạo:

- Kỹ năng tự lập kế hoạch trong kinh doanh/công việc; kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp giữa các đồng nghiệp cùng làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng (bao gồm giao dịch trực tiếp qua điện thoại, văn bản, thư điện tử);

- Kỹ năng giao tiếp (có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh), thuyết trình, đàm phán, giải quyết xung đột...

 c. Yêu cầu về ngoại ngữ và tin học

- Kỹ năng tin học: Đạt trình độ về tin học theo chuẩn đầu ra đối với chương trình chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển. Hiện tại, chuẩn đầu ra hiện nay đối với sinh viên khóa 9 (2018-2022) chương trình Chất lượng cao chuẩn IC3;

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ về tiếng Anh theo chuẩn đầu ra đối với chương trình Chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển. Hiện tại, chuẩn đầu ra hiện nay đối với sinh viên khóa 9 (2018-2022) chương trình Chất lượng cao là IELTS 6.0.

5. Yêu cầu về thái độ

Cử nhân Tài chính chương trình Chất lượng cao cần:

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tuân thủ pháp luật Việt Nam cũng như các nước có liên quan;

- Có tác phong, thái độ làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, coi trọng việc tự học hỏi, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng các quy chuẩn quốc tế.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp và triển vọng phát triển nghề nghiệp

a.  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Tài chính chương trình Chất lượng cao có thể làm việc tại:

- Khối/ban tài chính – kế toán của các doanh nghiệp;

- Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác;

- Công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư;

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (bộ phận tài chính - kế toán của các doanh nghiệp FDI, ngân hàng nước ngoài, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư nước ngoài);

- Cơ quan quản lý tài chính cấp Trung ương hoặc địa phương;

- Các trường Đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính quốc tế (World Bank, ADB, IMF).

b. Triển vọng phát triển nghề nghiệp:

Cử nhân Tài chính có thể trở thành các nhà quản lý, nhà quản trị cấp cao, chủ doanh nghiệp hoặc chuyên gia về Tài chính ở phạm vi quốc gia và quốc tế.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước để đạt trình độ, bằng cấp cao hơn ở tất cả các bậc đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế;

- Có khả năng tiếp tục tự học tập, nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ.

8. Khung kế hoạch đào tạo

Chương trình đào tạo CLC chuyên ngành Tài chính (Tải tại đây)