Cơ cấu tổ chức
 | Lượt xem: 1818817

Ban Giám Đốc

Giám đốc

            PGS.TS Đào Văn Hùng

            Tel: 04 85879138

            Email: daohung@apd.edu.vn

                        daohungvan@gmail.com

Phó Giám đốc

            PGS.TS Trần Trọng Nguyên

            Tel: 04. 37957369

            Email: nguyenttc@gmail.com

Sơ đồ tổ chức: