Cơ cấu tổ chức
 | Lượt xem: 2808084

Ban Giám Đốc

Giám đốc

            PGS.TS Đào Văn Hùng

            Tel: 04 85879138

            Email: daohung@apd.edu.vn

                        daohungvan@gmail.com

Phó Giám đốc

            PGS.TS Trần Trọng Nguyên

            Tel: 04. 37957369

            Email: nguyenttc@gmail.com

Phó Giám đốc

            TS Giang Thanh Tùng

            Email: tunggiangthanh@mpi.gov.vn

Phó Giám đốc

            TS Nguyễn Thế Vinh

            Tel: 0243.7957352

            Email: vinh.nt@gmail.com

Sơ đồ tổ chức: