Cơ cấu tổ chức và nhân sự Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Nhân sự khoa TCĐT
Publish date 14/02/2019 | 16:42 PM  | Lượt xem: 63

Cơ cấu tổ chức và nhân sự.

Trưởng khoa; TS Nguyễn Thạc Hoát

Phó trưởng khoa: TS Nguyễn Thanh Bình

*. Giảng viên cơ hữu;

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

TS. Nguyễn Thạc Hoát

Trưởng khoa

File đính kèm

2

TS. Nguyễn Thanh Bình

Phó trưởng khoa

File đính kèm

3

TS. Vũ Thị Nhài

Giảng viên

File đính kèm

4

ThS. Mai Thị Hoa

Giảng viên

File đính kèm

5

ThS. Đỗ Thanh Hương

Giảng viên

File đính kèm

6

ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

Giảng viên

File đính kèm

7

ThS Trần Thị Ninh

Giảng viên

File đính kèm

8

ThS Phạm Huyền Trang

Giảng viên

File đính kèm

9

ThS Nguyễn Thị Phương Thanh

Giảng viên

File đính kèm

10

ThS Trần Hoàng Minh

Giảng viên

File đính kèm

11

ThS Đỗ Thị Anh

Trợ lý khoa

File đính kèm

 

 

 

*. Giảng viên thỉnh giảng

STT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

CV

1

GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

Trọng tài viên – TT trọng tài quốc tế VN; Giảng viên cao cấp tại Học viện Ngân hàng

File đính kèm

2

ThS. Lê Văn Hinh

Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 File đính kèm

3

ThS.  Nguyễn Thế Minh

Tổng giám đốc Công ty chứng khoán SHBS

 File đính kèm

4

ThS.Lương Hương Giang

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 File đính kèm

5

ThS. Hoàng Thị Tâm

Giảng viên Trường Đại học Thương mại

 File đính kèm

6

ThS. Nguyễn Thị Xuân

Cán bộ Cục đàu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư

 File đính kèm

7

PGS.TS. Nguyễn Đức Trung

Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 File đính kèm

8

ThS Hạ Thị Thu Thuỷ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 File đính kèm

9

TS Nguyễn Thị Minh Giang

Đh Thương Mại

 File đính kèm

10

TS Hoàng Thị Bích Ngọc

Đh Thương Mại

 File đính kèm

11

ThS Lâm Thị Thanh Huyền

Học viện Tài chính

 File đính kèm

12

TS Bùi Thị Hà Linh

Học viện Tài chính

 File đính kèm

13

TS. Hoàng Bích Hồng

Đh Lao động xã hội

File đính kèm

14

TS. Lê Thị Hương

Học viện Tài chính

File đính kèm

15

ThS Phạm Tiến Mạnh

Học viện Ngân hàng

File đính kèm

Nhân sự khoa TCĐT
Publish date 12/02/2019 | 14:47 PM  | Lượt xem: 109

Trưởng khoa; TS Nguyễn Thạc Hoát

Phó trưởng khoa: TS Nguyễn Thanh Bình

*. Giảng viên cơ hữu;

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Thạc Hoát

Trưởng khoa

2

TS. Nguyễn Thanh Bình

Phó trưởng khoa

3

TS. Vũ Thị Nhài

Giảng viên

4

ThS. Mai Thị Hoa

Giảng viên

5

ThS. Đỗ Thanh Hương

Giảng viên

6

ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

Giảng viên

7

ThS Trần Thị Ninh

Giảng viên

8

ThS Phạm Huyền Trang

Giảng viên

9

ThS Nguyễn Thị Phương Thanh

Giảng viên

10

ThS Trần Hoàng Minh

Giảng viên

11

ThS Đỗ Thị Anh

Trợ lý khoa

 

 

 

 

 

*. Giảng viên thỉnh giảng

STT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

Ghi chú

1

GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

Trọng tài viên – TT trọng tài quốc tế VN; Giảng viên cao cấp tại Học viện Ngân hàng

 

2

ThS. Lê Văn Hinh

Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

3

ThS.  Nguyễn Thế Minh

Tổng giám đốc Công ty chứng khoán SHBS

 

4

ThS.Lương Hương Giang

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

5

ThS. Hoàng Thị Tâm

Giảng viên Trường Đại học Thương mại

 

6

ThS. Nguyễn Thị Xuân

Cán bộ Cục đàu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư

 

7

PGS.TS. Nguyễn Đức Trung

Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

 

8

ThS Hạ Thị Thu Thuỷ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

9

TS Nguyễn Thị Minh Giang

Đh Thương Mại

 

10

TS Hoàng Thị Bích Ngọc

Đh Thương Mại

 

11

ThS Lâm Thị Thanh Huyền

Học viện Tài chính

 

12

TS Bùi Thị Hà Linh

Học viện Tài chính

 

13

TS. Hoàng Bích Hồng

Đh Lao động xã hội

 

14

TS. Lê Thị Hương

Học viện Tài chính

 

15

ThS Phạm Tiến Mạnh

Học viện Ngân hàng

 

16

ThS Phạm Thị Ngọc Thu

Đại học Ngoại thương