Cơ cấu tổ chức và nhân sự Cơ cấu tổ chức và nhân sự

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN KHOA ĐẤU THẦU

Publish date 19/03/2019 | 16:51 PM  | Lượt xem: 1449
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN KHOA ĐẤU THẦU

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đối với Thầy TS. Nguyễn Thế Vinh - Trưởng Khoa Đấu thầu

Publish date 16/06/2019 | 06:29 PM  | Lượt xem: 895
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đối với Thầy TS. Nguyễn Thế Vinh - Trưởng Khoa Đấu thầu

Thông tin tuyển sinh Khoa Đấu thầu năm 2019: Chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án

Publish date 17/04/2019 | 01:10 PM  | Lượt xem: 1023
Thông tin tuyển sinh Khoa Đấu thầu năm 2019: Chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án