ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Đào tạo Quốc tế

Publish date 02/04/2018 | 11:19 AM  | Lượt xem: 146
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo chuẩn CLC chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Publish date 02/04/2018 | 11:17 AM  | Lượt xem: 176
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo chuẩn CLC chuyên ngàng Tài chính ngân hàng

Publish date 02/04/2018 | 11:15 AM  | Lượt xem: 156
Tải TẠI ĐÂY

Quyết định ban hành chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công

Publish date 02/04/2018 | 10:53 AM  | Lượt xem: 100
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học khóa 8

Publish date 02/04/2018 | 10:51 AM  | Lượt xem: 85
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 7

Publish date 02/04/2018 | 10:34 AM  | Lượt xem: 86
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học khóa 6

Publish date 02/04/2018 | 10:32 AM  | Lượt xem: 84
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 5

Publish date 02/04/2018 | 10:30 AM  | Lượt xem: 77
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 4

Publish date 02/04/2018 | 10:27 AM  | Lượt xem: 78
Tải TẠI ĐÂY

Quyết định ban hành chương trình hệ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Publish date 02/04/2018 | 10:16 AM  | Lượt xem: 75
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ

Publish date 25/10/2017 | 08:39 AM  | Lượt xem: 4596
Trong khuôn khổ hợp tác giữa APD - VCREME, Học viện Chính sách và Phát triển và Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Kinh tế, quản trị...

Đề cương môn học

Publish date 16/08/2017 | 05:10 PM  | Lượt xem: 545
Tra cứu đề cương môn học tại đây

Thông báo: Chương trình học tiếng anh tại Philippines hè 2016

Publish date 31/05/2016 | 12:00 AM  | Lượt xem: 2147
 

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh lớp "NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN"

Publish date 19/08/2013 | 12:00 AM  | Lượt xem: 1870
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”

Publish date 25/06/2013 | 12:00 AM  | Lượt xem: 2042
Nằm trong Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo & sức cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015”, Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với trường...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”

Publish date 24/06/2013 | 12:00 AM  | Lượt xem: 1960
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”