ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Thông báo: Chương trình học tiếng anh tại Philippines hè 2016

Publish date 31/05/2016 | 00:00 AM  | Lượt xem: 1560
 

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh lớp "NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN"

Publish date 19/08/2013 | 12:00 AM  | Lượt xem: 1283
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”

Publish date 25/06/2013 | 12:00 AM  | Lượt xem: 1316
Nằm trong Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo & sức cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015”, Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với trường...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”

Publish date 24/06/2013 | 12:00 AM  | Lượt xem: 1292
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”

Chương trình khung đào tạo theo niên chế

Publish date 29/05/2013 | 12:00 AM  | Lượt xem: 1449
TẢI TẠI ĐÂY

Quy chế đào tạo theo Niên chế

Publish date 22/05/2013 | 12:00 AM  | Lượt xem: 719
  Tải về Tại đây

Thông tư của Bộ GDĐT về sửa đổi quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT về đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Publish date 22/04/2013 | 12:00 AM  | Lượt xem: 669
Tải về máy Tại đây

Khung chương trình đào tạo đại học chính quy

Publish date 27/11/2012 | 12:00 AM  | Lượt xem: 1108
  Chương trình Ngành Kinh tế Quốc tế   Chương trình Ngành Chính sách công   Chương trình Ngành Tài chính Ngân hàng   Chương trình Ngành Kinh tế - Kế hoạch Phát triển