Giới thiệu Giới thiệu

THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

KHOA TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ

Khoa Tài chính - Đầu tư: QĐ thành lập số 506/QĐ-HVCSPT ngày 09/8/2018 trên cơ sở sáp nhập chuyên ngành Đầu tư của khoa Đầu tư và khoa Tài chính - Tiền tệ, thuộc Học viện Chính sách và Phát triển.

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thạc Hoát

Phó khoa: TS. Nguyễn Thanh Bình

Số điện thoại khoa: 04.37957365

I. Chức năng: Khoa Tài chính – Đầu tư thuộc Học viện Chính sách và Phát triển giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

Trang bị kiến thức cơ bản về tài chính, tiền tệ, ngân hàng, những kiến thức cơ bản về đầu tư như đầu tư công, quản trị, thẩm định dự án đầu tư và đầu tư tài chính cho sinh viên, học viên cao học.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành về tài chính, tiền tệ, ngân hàng, đầu tư, thẩm định dự án theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ

- Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý đối với đào tạo đại học và sau đại học.

- Quản lý và phát triển các chuyên ngành đào tạo, hệ đào tạo thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa;

- Tổ chức biên soạn tài liệu giáo trình về tài chính ,tiền tệ, ngân hàng, đầu tư và các ấn phẩm theo chức năng.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ về tài chính, tiền tệ, ngân hàng, đầu tư theo yêu cầu.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về các lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng, đầu tư; các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Học viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

III. Chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng

1. Về kiến thức.

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Tài chính được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, Tài chính và Ngân hàng, có kiến thức sâu về hoạt động tài chính trong khu vực công ( khu vực nhà nước ) và hoạt động tài chính trong khu vực doanh nghiệp, về công ty chứng khoán và hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán, thực hành một số nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thuế, ngân sách, hải quan. Xây dựng chiến lược kinh doanh , nghiên cứu thị trường, hiểu biết về luật pháp, đàm phán ký kết hợp đồng, thực hiện kỹ năng nghiệp vụ kinh doanh.

Theo học ngành Tài chính ngân hàng sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết để đáp ứng nhu cầu của công việc như kỹ năng giao tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng, kỹ năng quản lý thời gian, tư duy phản biện, kỹ năng phân tích, làm việc theo nhóm, đẩy mạnh học tập thực tế tại các ngân hàng, tổ chức tài chính  nhằm đảm bảo cho sinh viên có cơ hội phát triển toàn diện, trở thành cá thể nổi trội khi hòa nhập vào môi trường làm việc đầy năng động và giàu tính cạnh tranh .

Cử nhân chuyên ngành Đầu tư được  trang bị những kiến thức tổng hợp về kinh tế và quản lý, đồng thời cung cấp kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lập dự án và quản lý các dự án đầu tư , biết áp dụng các mô hình quản lý hiện đại trong quản lý dự án. Chuyên ngành còn trang bị kiến thức về tổ chức và quản lý hoạt động  tư vấn đầu tư, quản lý rủi ro trong đầu tư, đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán… 

2. Vị trí việc làm

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính có khả năng làm việc tại:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng nhà nước, ủy ban chứng khoán nhà nước, các quỹ đầu tư của nước ngoài, các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp…

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về kinh tế, quản trị kinh doanh.

- Các viện nghiên cứu kinh tế tổng hợp và liên quan đến tài chính, tiền tệ, quản lý đầu tư, thuế, thẩm định các dự án đầu tư, phân tích tài chính doanh nghiệp, định giá tài sản…

- Các tổ chức tài chính, các công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước và cổ phần của Nhà nước, các chuyên gia tài chính độc lập, kế toán các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Cử nhân chuyên ngành Đầu tư có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng, các bộ, ban ngành, cơ quan quản lý nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước và cổ phần của Nhà nước, các chuyên gia tài chính độc lập, kế toán các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

IV. DANH SÁCH NHÂN SỰ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

TS Nguyễn Thạc Hoát

Trưởng khoa

 

2

TS Nguyễn Thanh Bình

Phó trưởng khoa

 

3

TS Vũ Thị Nhài

Giảng viên

 

4

ThS Mai Thị Hoa

Giảng viên

 

5

ThS Đỗ Thanh Hương

Giảng viên

 

6

ThS Nguyễn Thị Hải Yến

Giảng viên

 

7

ThS Trần Thị Ninh

Giảng viên

 

8

ThS Phạm Huyền Trang

Giảng viên

 

9 ThS Nguyễn Thị Phương Thanh Giảng viên  
10 ThS Trần Hoàng Minh Giảng viên  
11 ThS Đỗ Thị Anh Trợ lý khoa  

V. ĐỊA CHỈ:

Khoa Tài chính – Đầu tư, tầng 7 tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.