GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

     

        Khoa Quản trị kinh doanh là một trong những Khoa chuyên ngành quan trọng của Học viện, được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-HVCSPT ngày 14/04/2009 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Giới thiệu khái quát về khoa Quản trị kinh doanh

         Khoa Quản trị Kinh doanh có tiền thân từ Khoa Quản trị doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-HVCSPT ngày 14/4/2009 và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2012 đào tạo sinh viên chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp. Từ năm học 2018 - 2019, theo Quyết định 531/QĐ-BKHĐT của Giám đốc Học viện, Khoa Quản trị doanh nghiệp đổi thành Khoa Quản trị Kinh doanh, đào tạo sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp và chuyên ngành Quản trị Marketing

         Sinh viên Quản trị Kinh doanh rất năng động và quyết tâm thể hiện bản thân, đội nhóm tại các cuộc thi trong và ngoài Học viện và được nhiều giải cao.

2. Chức năng

* Khoa Quản trị kinh doanh giúp Giám đốc Học viện CSPT  thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

* Trang bị kiến thức cơ bản cho học viên và sinh viên về khởi sự doanh nghiệp, quản trị tổ chức, quản trị doanh nghiệp, lập phương án kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị marketing, quản trị bán hàng….

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

* Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc;

* Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành thuộc khoa theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ;

* Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;

* Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học và các ấn phẩm theo chức năng;

* Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản trị doanh nghiệp có thời hạn theo yêu cầu;
Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về quản trị doanh nghiệp; các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn Khoa quản lý;

* Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Học viện;

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.   

                Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Chính sách và Phát triển

        Địa chỉ liên hệ: Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cấu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (tầng 7).   Điện thoại: 024.37957351