HỘI THẢO, HỘI NGHỊ HỘI THẢO, HỘI NGHỊ

Thông báo về việc tổ chức Tọa đàm: “Fintech and Regulation”

 | Lượt xem: 877
Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tổ chức Tọa đàm: “Fintech and Regulation” ...

Thông Báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ 2018

 | Lượt xem: 822
       Thông Báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ 2018        Triển khai công...