Hợp tác Hợp tác

HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC MIDDLESEX ANH QUỐC

Publish date 12/02/2019 | 15:38 PM  | Lượt xem: 27
Văn bản hợp tác giữa Đại học Middlesex Anh Quốc và Học viện Chính sách và Phát triển   (Tải tại đây)

HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC PURDUE HOA KỲ

Publish date 12/02/2019 | 03:35 PM  | Lượt xem: 20
Văn bản hợp tác giữa Đại học Purdue Hoa Kỳ và Học viện Chính sách và Phát triển   (Tải tại đây)

HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC GEORGIA HOA KỲ

Publish date 12/02/2019 | 03:05 PM  | Lượt xem: 28
Văn bản hợp tác giữa Đại học Georgia Hoa Kỳ và Học viện Chính sách và Phát triển (Tải tại đây)

Hợp tác với Đại học bang Georgia xây dựng các chương trình chất lượng cao tại Học viện

Publish date 29/11/2018 | 01:45 PM  | Lượt xem: 855
Chiều ngày 29/11/2018, tại trụ sở Học viện Chính sách và Phát triển (APD), PGS, TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện đã có buổi...

Mở rộng hợp tác với các trường ĐH Hoa Kỳ

Publish date 23/01/2016 | 12:00 AM  | Lượt xem: 1451
Thực hiện chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Học viện Chính sách và Phát triển với các đối tác là các trường đại học nghiên cứu uy tín trên thế giới. Trong...

Làm việc với Đại học Rennes 1 (Pháp) về hợp tác đào tạo

Publish date 18/12/2015 | 12:00 AM  | Lượt xem: 941
Chiều ngày 16/12/2015, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, PGS, TS. Đào Văn Hùng và Phòng Khoa học – Hợp tác cùng đại diện của Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Tài chính - Tiền tệ, Khoa Kinh tế...