Asset Publisher Asset Publisher

Kết quả đào tạo
Publish date 12/02/2019 | 14:50 PM  | Lượt xem: 11354

5. Kết quả đào tạo:

Đến nay, Khoa Tài chính - Đầu tư  đã có 6 khóa tốt nghiệp với 406 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp một năm đạt trên 93%, số sinh viên làm đúng chuyên ngành đạt 71%.