Kết quả đào tạo Kết quả đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp
Publish date 13/02/2019 | 09:10 AM  | Lượt xem: 15086

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, có thể làm việc ở các bộ phận: marketing, kinh doanh, tổ chức, v.v. của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, viện nghiên cứu hoặc giảng dạy kiến thức về quản trị kinh doanh ở các trường nghiệp vụ, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trong nước. Cụ thể như sau:

+ Lĩnh vực quản trị: Thực hiện các công việc như quản trị nhân sự, quản trị vật tư, quản trị tài chính, quản trị marketing;

+ Lĩnh vực nghiên cứu thị trường: Đảm nhận các công việc nghiên cứu và phân tích thị trường trong đơn vị/bộ phận nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp;

+ Lĩnh vực phân phối và cung ứng: Thực hiện công việc quản trị kênh phân phối, hoạt động vận tải và cung ứng dịch vụ trong doanh nghiệp;

+ Lĩnh vực bán hàng và truyền thông: Thực hiện các công việc truyền thông xúc tiến thương mại, quảng cáo, quan hệ công chúng, tuyên truyền thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ;

+Lĩnh vực dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng: Thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng.