Kết quả đào tạo

Về công tác tuyển sinh: Trong hai năm 2017, 2018, Khoa đã có liên tiếp 2 thủ khoa của Học viện. Số lượng thí sinh đăng ký nộp hồ sơ vào học 3 chuyên ngành có xu hướng tăng, năm sau cao hơn năm trước.

Về công tác đào tạo: Kể từ khi thành lập cho đến nay, Khoa Quản trị kinh doanh đã đào tạo được 4 khóa với 112 sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm của tất cả các khóa đã tốt nghiệp đều đạt trên 90%. Điều này cho thấy hướng đi đúng đắn của Khoa trong hoạt động đào tạo.

Về công tác NCKH: NCKH sinh viên đạt những bước tiến rất đáng khích lệ: Sinh viên tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, thi khởi nghiệp được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo, thông minh, năng động: Giải nhất nghiên cứu khoa học cấp Học viện (2015), Giải Ba Olympic Kinh tế lượng toàn quốc (2016), Giải Nhì Vua bán hàng (2017), Giải xuất sắc về công nghệ Cuộc thi Nữ sinh khởi nghiệp (2018) và Business Challenges (2018)….