Giới thiệu Giới thiệu

Lễ công bố Quyết định của Giám Đốc về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính sách và Phát triển
Publish date 20/01/2020 | 14:58 PM  | Lượt xem: 1655

Ngày 20/01/2020, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính sách và Phát triển.

     Tham dự buổi lễ có PGS, TS Đào Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, PGS; TS Giang Thanh Tùng – Phó Giám đốc Học viện; TS Nguyễn Thế Vinh – Phó Giám đốc Học viện; Lãnh đạo các đơn vị của Học viện. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, ThS Lê Hồng Quân - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã thừa ủy quyền của Giám đốc công bố quyết định bổ nhiệm 4 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính sách và Phát triển.

TS Nguyễn Như Hà nhận Quyết định giữ chức vụ Trưởng khoa Luật Kinh tế

TS Nguyễn Thanh Bình nhận Quyết định giữ chức vụTrưởng khoa Kinh tế

TS Phùng Thế Đông nhận Quyết định giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Chính sách công

ThS Nguyễn Mã Lương nhận Quyết định giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo

     Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện PGS, TS Đào Văn Hùng đã phát biểu giao nhiệm vụ, bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng với các đồng chí được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc trao trọng trách ngày hôm nay. Giám đốc chúc mừng các đồng chí trên và bày tỏ mong muốn các đồng chí nhận thức rõ vai trò cũng như trách nhiệm của mình trên cương vị mới, hy vọng các đồng chí phát huy tối đa phẩm chất, năng lực của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy,Ban Giám đốc Học viện giao phó.

     Đại diện các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Như Hà phát biểu nhận nhiệm vụ, TS. Nguyễn Như Hà bày tỏ niềm vinh dự khi được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao trọng trách và nhiệm vụ mới. Đồng chí bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, tập thể lãnh đạo Học viện cũng như toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển đã tin tưởng, giao trọng trách cho đồng chí và các đồng chí còn lại.

TS Nguyễn Như Hà đại diện các đồng chí được bổ nhiệm, phát biểu nhận nhiệm vụ

     Với vai trò và trọng trách được giao, đồng nghĩa với việc trọng trách lớn hơn và trách nhiệm cũng cao hơn, đồng chí xin hứa sẽ phát huy tối đa năng lực, hết lòng cống hiến cho sự phát triển của Học viện trong tương lai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng lãnh đạo và đồng nghiệp trong Học viện.

(Nguồn: TTCNTT, TV&TT)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Khoa Kinh tế
Publish date 07/08/2019 | 14:42 PM  | Lượt xem: 6524

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Khoa Kinh tế

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

          Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

          Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BKH ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

          Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2018  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển;

          Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-HVCSPT ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển phê duyệt Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển;

          Căn cứ kết luận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển tại phiên họp ngày 29/7/2019;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khoa Kinh tế trên cơ sở sáp nhập các Khoa/Bộ môn sau: Khoa Đấu thầu, Bộ môn Toán Kinh tế thuộc Khoa Cơ bản, Bộ môn Đầu tư thuộc Khoa Tài chính - Đầu tư.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế được thực hiện theo Quyết định do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính,Trưởng Khoa Đấu thầu, Trưởng Khoa Tài chính - Đầu tư, Trưởng Khoa Cơ bản, Trưởng Bộ môn Toán Kinh tế, Trưởng Bộ môn Đầu tư và Trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- ĐU, BGĐ Học viện (để b/c);

- Lưu: TC-HC.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

PGS, TS. Đào Văn Hùng