Giới thiệu về học viện Chính sách và Phát triển

      Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ – TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.;

Hội thảo Giới thiệu chương trình dự bị học bổng Thạc sĩ - Tiến sĩ tại nước ngoài

;

Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 đến hết ngày 02/4/2017

;

Thông báo công khai số quyết toán ngân sách năm 2015

;

Danh sách điểm phúc khảo khóa 4 học kỳ I năm học 2016-2017

;

Lịch công tác tuần từ ngày 20/3 đến hết ngày 26/3/2017

;

Sinh viên APD giao lưu với TS. Phan Quốc Việt - Sáng lập, Chủ tịch Tâm Việt Group

;

Thông tin 3 công khai

;

Danh sách điểm phúc khảo khóa 5, 6 học kỳ I năm học 2016-2017

;

Danh sách điểm phúc khảo khóa 7 học kỳ I năm học 2016-2017

;

Thư mời viết bài Hội thảo

;

Hội thảo khoa học Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển Chương trình đào tạo đại học

;

Thông báo tài trợ Nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV năm 2017

;

Lịch công tác tuần từ ngày 13/3 đến hết ngày 19/3/2017

;

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

;

Thông báo: V/v đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp (khóa 4)

;

Khoa Kế hoạch phát triển tổ chức sơ kết học kỳ I, năm học 2016-2017

;

Ban Giám đốc

;

Chương trình học bổng của GSIS, SNU

;

"Trí tuệ APD"

;