Lịch trực Lịch trực

Lịch trực học kỳ I năm học 2017-2018 của CB, GV khoa TCTT

Publish date 12/09/2017 | 16:02 PM  | Lượt xem: 297
/documents/419624/446726/L%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c+khoa+TCTT.xlsx/3ade7ae8-0f89-49a4-991e-ed7252563ade

Lịch trực của CB, GV khoa TCTT HK I năm học 2017-2018

Publish date 12/09/2017 | 03:53 PM  | Lượt xem: 249
/documents/419624/446726/L%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c+khoa.xlsx/272979b7-36cc-46f1-9c31-7ec1c94d0b70

lịch trực tuần từ ngày 14/8-20/8/2017

Publish date 14/08/2017 | 03:27 PM  | Lượt xem: 353
Lịch trực khoa TCTT

LỊCH TRỰC TUẦN KHOA TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( TỪ NGÀY 7/8-13/8/2017)

Publish date 04/08/2017 | 09:16 AM  | Lượt xem: 318
Lịch trực tuần từ ngày 7/8 -13/8/2017   tải tại đây  

Hợp tác khoa tài chính tiền tệ

Publish date 14/10/2016 | 11:43 AM  | Lượt xem: 682
Thông tin đang được cập nhật