Lịch trực Lịch trực

Lịch trực học kỳ I năm học 2018-2019 khoa TCĐT

Publish date 28/11/2018 | 14:04 PM  | Lượt xem: 155
Lịch trực học kỳ I năm học 2018-2019 khoa TCĐT File đính kèm : Tải tại đây

Lịch trực Khoa Học kỳ II năm học 2017 -2018

Publish date 31/01/2018 | 10:49 AM  | Lượt xem: 477
Lịch trực

Lịch trực học kỳ I năm học 2017-2018 của CB, GV khoa TCTT

Publish date 12/09/2017 | 04:02 PM  | Lượt xem: 980
/documents/419624/446726/L%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c+khoa+TCTT.xlsx/3ade7ae8-0f89-49a4-991e-ed7252563ade

Lịch trực của CB, GV khoa TCTT HK I năm học 2017-2018

Publish date 12/09/2017 | 03:53 PM  | Lượt xem: 794
/documents/419624/446726/L%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c+khoa.xlsx/272979b7-36cc-46f1-9c31-7ec1c94d0b70

lịch trực tuần từ ngày 14/8-20/8/2017

Publish date 14/08/2017 | 03:27 PM  | Lượt xem: 941
Lịch trực khoa TCTT

LỊCH TRỰC TUẦN KHOA TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( TỪ NGÀY 7/8-13/8/2017)

Publish date 04/08/2017 | 09:16 AM  | Lượt xem: 895
Lịch trực tuần từ ngày 7/8 -13/8/2017   tải tại đây  

Hợp tác khoa tài chính tiền tệ

Publish date 14/10/2016 | 11:43 AM  | Lượt xem: 1190
Thông tin đang được cập nhật

KHOA TÀI CHÍNH TIỀN TỆ KHOA TÀI CHÍNH TIỀN TỆ