Lịch trực Lịch trực

Lịch trực khoa tháng 2/2020

Publish date 28/02/2020 | 08:15 AM  | Lượt xem: 81
Lịch trực khoa tháng 2/2020 (tải tại đây)

Lịch trực khoa tháng 12/2019

Publish date 12/12/2019 | 09:11 AM  | Lượt xem: 183
Lịch trực khoa tháng 12/2019 (tải tại đây)

Lịch trực khoa tháng 11/2019

Publish date 07/11/2019 | 02:02 PM  | Lượt xem: 308
Lịch trực khoa Kinh tế Quốc tế tháng 11/2019 (tải tại đây)

Lịch trực khoa Kinh tế Quốc tế tháng 10/2019

Publish date 07/10/2019 | 04:07 PM  | Lượt xem: 294
Lịch trực khoa tháng 10/2019 (tải tại đây)

Lich trực

Publish date 24/07/2019 | 03:41 PM  | Lượt xem: 376
test

Lịch trực khoa KTQT tháng 7/2019

Publish date 24/07/2019 | 03:34 PM  | Lượt xem: 356
Lịch trực khoa KTQT tháng 7/2019 ( tải tại đây )

Lịch trực khoa kinh tế đối ngoại từ 01/8/2018 đến 31/8/2018

Publish date 07/08/2018 | 03:52 PM  | Lượt xem: 1324
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI       ...

Lịch trực khoa Kinh tế đối ngoại từ 01/7 đến 31/7/2018

Publish date 09/07/2018 | 09:59 AM  | Lượt xem: 868
Lịch trực (tải tại đây)

Lịch trực khoa Kinh tế đối ngoại tháng 6/2018

Publish date 06/06/2018 | 10:51 AM  | Lượt xem: 1080
Lịch trực tháng 5/2018 (tải tại đây)

Lịch trực Khoa Kinh tế đối ngoại tháng 5/2018

Publish date 04/05/2018 | 03:01 PM  | Lượt xem: 1330
Lịch trực (tải tại đây)

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên tháng 4/2018

Publish date 04/04/2018 | 10:58 AM  | Lượt xem: 1289
Lịch trực

Lịch trực khoa của cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại tháng 3 năm 2018

Publish date 07/03/2018 | 10:31 AM  | Lượt xem: 1284
Lịch trực

Lịch trực Khoa T2/2018 của cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại

Publish date 07/02/2018 | 01:54 PM  | Lượt xem: 1160
Lịch trực

Lịch trực khoa Tháng 1 năm 2018

Publish date 04/01/2018 | 04:24 PM  | Lượt xem: 1079
Lịch trực

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên từ 11.12 đến 15.12.2017

Publish date 13/12/2017 | 09:25 AM  | Lượt xem: 952
lịch trực

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên từ 04.12 đến 08.12.2017

Publish date 13/12/2017 | 09:13 AM  | Lượt xem: 925
Lịch trực

Lịch trực Khoa Tháng 11/2017

Publish date 06/11/2017 | 09:54 AM  | Lượt xem: 1062
Lịch trực

Lịch trực khoa từ ngày 16.10 đến 31.10.2017

Publish date 17/10/2017 | 10:22 AM  | Lượt xem: 1150
Lịch trực  từ 16.10 đến 22.10 Lịch trực từ 23.10 đến 31.10  

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên từ 09.10 đến 15.10.2017

Publish date 09/10/2017 | 08:40 AM  | Lượt xem: 1064
Lịch trực

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên từ 02.10 đến 08.10.2017

Publish date 02/10/2017 | 11:02 AM  | Lượt xem: 1071
Lịch trực khoa