Lịch trực Lịch trực

Lịch trực giảng viên Khoa Đấu thầu học kỳ II năm 2017-2018

Publish date 31/01/2018 | 10:00 AM  | Lượt xem: 530
Lịch trực giảng viên Khoa Đấu thầu học kỳ II năm 2017-2018

Lịch trực giảng viên khoa đấu thầu tháng 8/2017

Publish date 02/08/2017 | 04:25 PM  | Lượt xem: 842
Lịch trực đối với giảng viên Khoa Đấu thầu trong tháng 8/2017 như sau: 1. Trưởng khoa TS Nguyễn Thế Vinh: Sáng thứ 3 hàng tuần (9h-11h) - Điện thoại: 0903282737 ...

Lịch trực giảng viên tháng 7/2017

Publish date 31/07/2017 | 12:06 PM  | Lượt xem: 795
1. Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thế Vinh Sáng thứ 2 hàng tuần (9h30-11h30) Sáng thứ 3 hàng tuần (9h30-11h30) 2. Giảng viên: TS. Phạm Minh Tú Chiều...