NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo v/v thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên

 | Lượt xem: 396
Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-HVCSPT ký ngày 07/11/2019; Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-BGDĐT ngày 20/02/2020 về việc tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên...

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển

 | Lượt xem: 668
Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và...

Thông báo v/v góp ý bổ sung để hoàn thiện Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện

 | Lượt xem: 691
Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc và góp ý của 1 số LĐ các đơn vị, phòng QLKHHT đã tiếp thu, bổ sung...

Học viện Chính sách và Phát triển tham gia góp ý việc tổ chức giảng dạy thí điểm các môn học lý luận chính trị với Bộ Giáo dục và Đào tạo

 | Lượt xem: 568
Sáng nay ngày 23 tháng 12 năm 2019, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm đại diện Vụ Giáo dục đại học TS. Đặng Quang...

Thông báo v/v tham dự khóa học hướng dẫn viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế khóa 17 năm 2019

 | Lượt xem: 786
Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện , Trung tâm, Viện...

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch Bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách SNMT 03 năm 2020-2022

 | Lượt xem: 679
Ngày 03/12/2019, Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi về Học viện về việc xây dựng kế hoạch bảo...

Thư mời viết bài cho Diễn đàn Phát triển Bền vững VSF 2020

 | Lượt xem: 1213
Tiếp nối thành công của Diễn đàn quốc tế lần thứ hai, tổ chức vào 17-18/01/2019, Học viện Chính sách và Phát triển (APD), Bộ Kế hoạch...

Seminar "Forecasting and simulations of economic policies for Vietnam economy with a simple macro-econometric model"

 | Lượt xem: 1048
Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Ông/Bà đến tham dự Seminar " Forecasting and...

Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học "Giải pháp hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam đến năm 2035, các điều kiện thực hiện"

 | Lượt xem: 1571
  Trong khuôn khổ của Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KX.01/16-20 do PGS, TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính...

Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học "Nợ công, tham nhũng, năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế"

 | Lượt xem: 1263
Trong khuôn khổ của đề tài Nafosted "Phân tích kinh tế vĩ mô các vấn đề nợ công và nợ tư nhân ở Việt Nam" do GS, TS....

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính sách đột phá và những vấn đề rút ra cho Việt Nam

 | Lượt xem: 894
Ngày 5/11/2019, Học Viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính...

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nợ công, tham nhũng, năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế"

 | Lượt xem: 797
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức Hội thảo khoa học “Nợ công, tham nhũng, năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế” Kính gửi: Toàn thể...

Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính sách đột phá phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và những vấn đề rút ra cho Việt Nam”

 | Lượt xem: 776
Trong khuôn khổ Đề tài KH&CN cấp quốc gia “Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách đột phá phát triển kinh tế biển bền vững...

Thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm học 2018-2019

 | Lượt xem: 727
Nhằm tổng kết đẩy mạnh phong trào NCKH và nâng cao chất lượng NCKH trong thời gian tới, Học viện chính sách và phát triển tiến hành tổ...

Thông báo nộp đề cương đề tài nghiên cứu khoa học

 | Lượt xem: 767
Kính gửi:        - Các đơn vị thuộc Học viện;              - Các chủ nhiệm đề tài Căn cứ vào kết quả...

Thông báo về việc xây dựng, đăng ký kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong năm học 2019 - 2020

 | Lượt xem: 1297
Để có căn cứ lập Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học cho năm 2020 của Học viện, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các Khoa, Viện...

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2035, CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN”

 | Lượt xem: 885
Kính gửi: Các nhà khoa học Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, thị trường mua bán nợ tại hầu hết các nước đóng vai trò...