null Thư mời viết bài Hội thảo chủ đề "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính sách đột phá phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và những vấn đề rút ra cho Việt Nam "

Kính gửi: Các nhà khoa học

Trong bối cảnh đó và nhằm tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và những người làm thực tế, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính sách đột phá phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và những vấn đề rút ra cho Việt Nam ". Hội thảo thuộc khuôn khổ của đề tài cấp Nhà nước “Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách đột phá phát triển kinh tế biển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam - Mã số: KC.09/16-20  do TS. Hoàng Ngọc Phong – Chủ nhiệm khoa danh dự Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và đầu tư làm chủ nhiệm đề tài.

Thành phần tham dự hội thảo dự kiến là các nhà hoạch định chính sách,Viện Nghiên cứu và các giảng viên các trường đại học,…

Thời gian dự kiến tổ chức: Giữa tháng 10/2019

Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn nhận bài: Ngày 30/09/2019.

Bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trong kỷ yếu khoa học có số ISBN.

Thông tin gửi bài và mọi chi tiết vui lòng liên hệ. Ms. Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phòng Khoa học – Hợp tác, Học viện Chính sách và Phát triển. Điện thoại: 0981863488. Email: minhhanh@apd.edu.vn.

Thông tin chi tiết: Tải tại đây