null THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2035, CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN”

Kính gửi: Các nhà khoa học

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, thị trường mua bán nợ tại hầu hết các nước đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sự phát triển, hoạt động lành mạnh, bền vững của hệ thống tài chính quốc gia. Tại Việt Nam, thực trạng nợ của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng đang đòi hỏi cần sớm có các giải pháp thúc đẩy việc hình thành và phát triển thị trường này. Tuy vậy, các nghiên cứu về thị trường mua bán nợ ở Việt nam mới dừng lại ở các báo cáo, đề án, tài liệu hướng dẫn, rất ít các nghiên cứu hay công trình khoa học.

Trong bối cảnh đó và nhằm tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và những người làm thực tế trong lĩnh vực tài chính, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Giải pháp hình thành và phát triển Thị trường mua bán nợ ở Việt Nam đến năm 2035, các điều kiện thực hiện ". Hội thảo thuộc khuôn khổ của đề tài cấp Nhà nước “Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng của Việt Nam” - Mã số: KX01/16-20  do PGS.TS. Đào Văn  Hùng – Giám đốc Học viện chính sách và Phát triển làm chủ nhiệm đề tài.

Thành phần tham dự hội thảo dự kiến là các nhà hoạch định chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành gồm Ban kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; VAMC, DATC, các AMC thuộc các ngân hàng thương mại; lãnh đạo một số tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp; Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Học viện Tài chính; Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia,….

Thời gian dự kiến tổ chức: 08h30 – 11h30, ngày 15/11/2019

Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị viết bài và tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo 

Thông tin gửi bài và mọi chi tiết vui lòng liên hệ. Ms. Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác, Học viện Chính sách và Phát triển. Điện thoại: 0981863488. Email: minhhanh@apd.edu.vn.

Thông tin chi tiết : Tải tại đây