null Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học "Giải pháp hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam đến năm 2035, các điều kiện thực hiện"

 

Trong khuôn khổ của Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KX.01/16-20 do PGS, TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển làm chủ nhiệm đề tài, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Ông/Bà đến tham dự buổi Hội thảo khoa học "Giải pháp hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam đến năm 2035, các điều kiện thực hiện".

Thời gian: 08h30 - 11h30, Thứ Sáu, ngày 15/11/2019
Địa điểm: Hội trường tầng 8, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề xác nhận tham dự vui lòng liên hệ: chuyên viên Nguyễn Thị Minh Hạnh, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác qua Email: minhhanh@apd.edu.vn hoặc SĐT: 0981863488.

Chi tiết: Thư mời, Chương trình