Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

Khoa Đấu thầu làm việc với Trung tâm đấu thầu quốc tế tại Turin - Ý (thuộc Trung tâm đào tạo quốc tế)

Publish date 03/08/2017 | 14:14 PM  | Lượt xem: 74
Khoa Đấu thầu làm việc cùng đại diện Trung tâm đào tạo đấu thầu quốc tế Turin   Sáng ngày 04/7/2017, tại Học viện Chính...

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Đấu thầu năm 2016-2017

Publish date 03/08/2017 | 11:27 AM  | Lượt xem: 63
Hội nghị NCKH sinh viên khoa Đấu thầu năm học 2016-2017  

Nghiên cứu khoa học

Publish date 21/02/2017 | 02:53 PM  | Lượt xem: 564
Các cán bộ giảng viên trong Khoa thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhiều bài được đăng trên các tạp chí kỷ yếu khoa học

Nghiên cứu khoa học khoa quản lý đấu thầu

Publish date 14/10/2016 | 11:11 AM  | Lượt xem: 578
Thông tin đang được cập nhật