Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu Đề án “Nghiên cứu tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến làn song đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam”

Publish date 13/03/2019 | 14:52 PM  | Lượt xem: 761
Ngày 27/12/2018, Cục Đầu tư nước ngoài và Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức nghiệm thu Đề án Nghiên cứu tác...

Một số hình ảnh hoạt động khoa học và hợp tác

Publish date 14/02/2019 | 11:40 AM  | Lượt xem: 939
Một số hình ảnh hoạt động khoa học

Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

Publish date 14/10/2016 | 10:49 AM  | Lượt xem: 2512
Thực hiện kế hoạch của Học viện Chính sách và Phát triển về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, chiều ngày 18/04/2017 Khoa Đào tạo Quốc...