Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

Một số hình ảnh hoạt động khoa học

Publish date 14/02/2019 | 11:40 AM  | Lượt xem: 74
Một số hình ảnh hoạt động khoa học

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2016-2017

Publish date 14/10/2016 | 10:49 AM  | Lượt xem: 2097
Thực hiện kế hoạch của Học viện Chính sách và Phát triển về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, chiều ngày 18/04/2017 Khoa Đào tạo Quốc...