Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

TIẾNG NÓI APD TRONG VẤN ĐỀ HỘI NHẬP - TS. Đào Hoàng Tuấn

Publish date 31/03/2020 | 23:03 PM  | Lượt xem: 11
Nền kinh tế Việt Nam bước sang năm 2020 với nhiều thời cơ và thách thức khi một loạt các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) sẽ chính thức có hiệu lực. Trong...

Giới thiệu sách chuyên khảo “HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ TẠI VIỆT NAM: LÝ THUYẾT, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ”

Publish date 31/03/2020 | 10:21 PM  | Lượt xem: 15
Giới thiệu sách chuyên khảo “HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ TẠI VIỆT NAM: LÝ THUYẾT, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI...

Giới thiệu về sách chuyên khảo “Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam”

Publish date 31/03/2020 | 08:59 PM  | Lượt xem: 12
Giới thiệu về sách chuyên khảo “ Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam”   ...

Giới thiệu sách chuyên khảo “Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam”

Publish date 31/03/2020 | 08:46 PM  | Lượt xem: 13
Giới thiệu sách chuyên khảo “Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam” Trước tác động...

Nghiệm thu Đề án “Nghiên cứu tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến làn song đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam”

Publish date 13/03/2019 | 02:52 PM  | Lượt xem: 971
Ngày 27/12/2018, Cục Đầu tư nước ngoài và Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức nghiệm thu Đề án Nghiên cứu tác...

Một số hình ảnh hoạt động khoa học và hợp tác

Publish date 14/02/2019 | 11:40 AM  | Lượt xem: 1150
Một số hình ảnh hoạt động khoa học

Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

Publish date 14/10/2016 | 10:49 AM  | Lượt xem: 2627
Thực hiện kế hoạch của Học viện Chính sách và Phát triển về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, chiều ngày 18/04/2017 Khoa Đào tạo Quốc...