Nghiên cứu khoa học khoa chính sách công

Publish date 14/10/2016 | 12:10 PM  | View count: 824
Nghiên cứu khoa học trong khoa Chính sách công   Hiện nay khoa Chính sách công là đơn vị đi đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong học viện. Khoa...