Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học khoa chính sách công

Publish date 14/10/2016 | 12:10 PM  | Lượt xem: 1423
Nghiên cứu khoa học trong khoa Chính sách công   Hiện nay khoa Chính sách công là đơn vị đi đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong học viện. Khoa...