Sinh viên tiêu biểu Sinh viên tiêu biểu

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI CHI BỘ 1, KHỐI CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Publish date 06/01/2020 | 10:18 AM  | Lượt xem: 109
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI CHI BỘ 1, KHỐI CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Khen thưởng sinh viên khóa 6, niên khóa 2015 - 2019: Đạt học bổng KKHT học kỳ 2 năm 2018 - 2019; Thủ khóa đầu ra; Đạt thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; Đoàn viên xuất sắc,

Publish date 17/09/2019 | 01:56 PM  | Lượt xem: 357
Khen thưởng sinh viên đạt học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2018 - 2019: Quyết định ( tại đây ); Danh sách ( tại đây ) Khen thưởng sinh viên đạt thành...

Tổng kết năm học 2018 - 2019: Cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2018 - 2019; Khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn; Tiến cử sinh viên nhận học bổng của PTI và QUỹ văn hóa DB Kimjumki

Publish date 17/09/2019 | 02:21 PM  | Lượt xem: 1126
Cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 : Quyết định ( tại đây ), Danh sách ( tại đây ) Khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên...

Sinh viên đạt học bổng KKHT xuất sắc trong học kỳ I năm học 2018 - 2019

Publish date 20/03/2019 | 02:27 PM  | Lượt xem: 962
Những sinh viên có điểm học tập và điểm rèn luyện xuất sắc đạt học bổng khuyến khích học tập xuất sắc trong học kỳ I năm học 2018 - 2019