Thông báo Thông báo

Hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19

Publish date 27/03/2020 | 04:14 PM  | Lượt xem: 30
Hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19

100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Publish date 27/03/2020 | 04:08 PM  | Lượt xem: 30
100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Quyết định Ban hành tạm thời Bộ Quy tắc ứng xử và Nội quy văn hóa học đường đối với sinh viên

Publish date 13/03/2020 | 10:42 AM  | Lượt xem: 251
Quyết định Ban hành tạm thời Bộ Quy tắc ứng xử và Nội quy văn hóa học đường đối với sinh viên

Thông báo Lịch học quán triệt các Quy định của Học viện và Tập huấn phòng chống dịch Covid 19

Publish date 05/03/2020 | 03:41 PM  | Lượt xem: 73
Thông báo Lịch học quán triệt các Quy định của Học viện và Tập huấn phòng chống dịch Covid 19

Tài liệu tập huấn quán triệt các quy định của Học viện đối với sinh viên đầu kỳ 2 năm 2019-2020

Publish date 05/03/2020 | 08:35 AM  | Lượt xem: 75
Tài liệu tập huấn quán triệt các quy định của Học viện đối với sinh viên đầu kỳ 2 năm 2019-2020

Hướng dẫn đăng ký làm lại thẻ sinh viên

Publish date 26/02/2020 | 10:54 AM  | Lượt xem: 367
Hướng dẫn đăng ký làm lại thẻ sinh viên

Thông báo về Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với sinh viên các lớp đại trà kỳ 2, năm 2019-2020

Publish date 20/02/2020 | 04:23 PM  | Lượt xem: 609
Thông báo về Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với sinh viên các lớp đại trà kỳ 2, năm 2019-2020

KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH ĐỂ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ CẤP TRỢ CẤP XÃ HỘI

Publish date 19/02/2020 | 03:22 PM  | Lượt xem: 983
KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH ĐỂ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ CẤP TRỢ CẤP XÃ HỘI

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH DO VIRUS COVID-19 GÂY RA

Publish date 19/02/2020 | 10:08 AM  | Lượt xem: 1560
PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH DO VIRUS COVID-19 GÂY RA

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Publish date 04/02/2020 | 10:15 AM  | Lượt xem: 23
Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kế hoạch và Lịch học tổ chức Hội nghị quán triệt các Quy định của Học viện đối với sinh viên tại đầu học kỳ 2, năm học 2019-2020

Publish date 30/01/2020 | 03:00 PM  | Lượt xem: 115
Kế hoạch và Lịch học tổ chức Hội nghị quán triệt các Quy định của Học viện đối với sinh viên tại đầu học kỳ 2, năm học 2019-2020

Công điện của Bộ trưởng Bộ GDĐT về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Publish date 30/01/2020 | 02:00 PM  | Lượt xem: 94
Công điện của Bộ trưởng Bộ GDĐT về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Quyết định thành lập CLB Nhà kinh tế trẻ

Publish date 09/01/2020 | 10:26 AM  | Lượt xem: 161
Quyết định thành lập CLB Nhà kinh tế trẻ

Ngày đầu thực hiện thông báo số 11/TB-HVCSPT của sinh viên APD

Publish date 06/01/2020 | 10:21 AM  | Lượt xem: 129
Ngày đầu thực hiện thông báo số 11/TB-HVCSPT của sinh viên APD

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Cảm xúc APD”

Publish date 06/01/2020 | 10:09 AM  | Lượt xem: 80
Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Cảm xúc APD”

Thông báo về việc tăng cường kiểm soát việc đeo thẻ sinh viên và Làm lại thẻ sinh viên đợt cuối năm 2019

Publish date 17/12/2019 | 11:23 AM  | Lượt xem: 144
Thông báo về việc tăng cường kiểm soát việc đeo thẻ sinh viên và Làm lại thẻ sinh viên đợt cuối năm 2019

Phiếu khảo sát Nhà tuyển dụng về Người lao động là Cựu sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 03/12/2019 | 08:58 AM  | Lượt xem: 425
Phiếu khảo sát Nhà tuyển dụng đối với Người lao động là Cựu sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (Dành cho Cựu sinh viên)

Publish date 28/11/2019 | 11:05 AM  | Lượt xem: 450
PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (Dành cho Cựu sinh viên)

Danh sách sinh viên đạt học bổng của Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Nội và Qũy văn hóa Hàn Quốc BD Kịmumki năm 2019

Publish date 25/11/2019 | 09:11 AM  | Lượt xem: 349
Danh sách sinh viên đạt học bổng của Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Nội và Qũy văn hóa Hàn Quốc BD Kịmumki năm 2019

Danh sách sinh viên đạt học bổng Korcham năm 2019

Publish date 25/11/2019 | 08:41 AM  | Lượt xem: 397
Danh sách sinh viên đạt học bổng Korcham năm 2019