Thông báo Thông báo

Hội nghị BCS, BCH các lớp sinh viên toàn Học viện quán triệt công tác chính trị, tư tưởng đối với sinh viên

Publish date 20/12/2018 | 02:27 PM  | Lượt xem: 192
Thực hiện chương trình công tác năm học 2018-2019, nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng đối với sinh viên, đồng thời quán triệt một số vấn đề quan trọng liên quan đến công tác học...

Học bổng KKHT học kỳ I năm học 2017 - 2018

Publish date 18/05/2018 | 01:34 PM  | Lượt xem: 570
Học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thông báo xét miễn, giảm học phí Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Publish date 25/09/2017 | 01:37 PM  | Lượt xem: 1029
Miễn, giảm học phí

Thông báo về việc quán triệt sinh viên chấp hành nội quy văn hóa học đường tại Học viện

Publish date 22/09/2017 | 04:23 PM  | Lượt xem: 1862
Thông báo về việc quán triệt sinh viên chấp hành nội quy văn hóa học đường tại Học viện

Hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên

Publish date 20/09/2017 | 10:11 AM  | Lượt xem: 2063
Hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên

Hướng dẫn xét kết quả rèn luyện đối với sinh viên

Publish date 20/09/2017 | 09:55 AM  | Lượt xem: 1916
Hướng dẫn xét kết quả rèn luyện đối với sinh viên

Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên

Publish date 14/09/2017 | 03:47 PM  | Lượt xem: 1373
Đề nghị các sinh viên có những nguyện vọng, tâm tư cần tư vấn, chia sẻ, góp ý với Ban giám đốc Học viện về quá trình đào tạo, thực hiện nội quy, quy chế học tập và rèn luyện… cũng như các vấn đề...

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên