THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần đợt 3 Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Publish date 16/08/2018 | 15:08 PM  | Lượt xem: 778
Căn cứ chương trình đào tạo các khóa và Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện...

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

Publish date 15/08/2018 | 03:38 PM  | Lượt xem: 407
Căn cứ Thông báo số 73/TB-HVCSPT ngày 03/8/2018 về thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018 – 2019 các khóa...

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần đợt 2 Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Publish date 15/08/2018 | 10:57 AM  | Lượt xem: 1146
         Căn cứ chương trình đào tạo các khóa và Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019 của Học viện Chính sách và...

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Publish date 12/08/2018 | 08:34 AM  | Lượt xem: 1891
TẢI DANH SÁCH TẠI ĐÂY

GS. Lê Văn Cường “Cân bằng với các thị trường tài sản và hàng hóa quốc tế: Tại sao cần quy luật một giá?”

Publish date 09/08/2018 | 03:54 PM  | Lượt xem: 377
  Ngày 02/08/2018 trong khuông khổ đề tài cấp Nhà nước thuộc Quỹ Nafosted "Phân tích kinh tế vĩ mô các vấn đề nợ công...

Lịch học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa của sinh viên khóa 9

Publish date 13/08/2018 | 04:55 PM  | Lượt xem: 521
Tải Lịch học TẠI ĐÂY Tải Danh sách sinh viên khóa 9 học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa TẠI ĐÂY

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Publish date 11/08/2018 | 04:18 PM  | Lượt xem: 3513
       Căn cứ chương trình đào tạo các khóa và Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019  của Học viện Chính...

Thông báo xét tuyển hệ ĐH chính quy Chương trình chất lượng cao năm 2018

Publish date 06/08/2018 | 09:05 AM  | Lượt xem: 1115
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC...

Thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung ĐH năm 2018

Publish date 05/08/2018 | 04:12 PM  | Lượt xem: 4211
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ...

Mẫu đơn xét tuyển bổ sung

Publish date 06/08/2018 | 04:04 PM  | Lượt xem: 1223
Tải Mẫu đơn xét tuyển bổ sung TẠI ĐÂY

Quyết định 470/QĐ-HVCSPT ngày 30/7/2018 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 31/07/2018 | 08:56 AM  | Lượt xem: 420
Quyết định 470/QĐ-HVCSPT ngày 30/7/2018 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát...

THÔNG BÁO V/v: Nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ và giảng viên trong năm học 2017- 2018

Publish date 23/07/2018 | 12:21 PM  | Lượt xem: 570
    THÔNG BÁO V/v: Nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ và...

Danh sách trúng tuyển Đại học hệ chính quy khóa 9

Publish date 05/08/2018 | 09:31 PM  | Lượt xem: 7201
Tải Danh sách trúng tuyển kết hợp TẠI ĐÂY Tải Danh sách trúng tuyển xét theo tổ hợp TẠI ĐÂY

Hướng dẫn thủ tục nhập học khóa 9

Publish date 05/08/2018 | 08:44 PM  | Lượt xem: 2056
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019 các khóa 6, 7, 8 hệ đại trà

Publish date 03/08/2018 | 04:04 PM  | Lượt xem: 3146
Ngày 03/8/2018, Học viện Chính sách và Phát triển đã ban hành Thông báo số 73/TB-HVCSPT về việc thời khóa biểu và...

Tổng hợp nhu cầu về các hoạt động xúc tiền đầu tư năm 2019

Publish date 04/07/2018 | 05:04 PM  | Lượt xem: 783
Cục đầu tư nước ngoài đang tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Kế hoạch...

Điểm phúc khảo khóa 8 học kỳ II năm học 2017-2018

Publish date 03/08/2018 | 08:50 AM  | Lượt xem: 372
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

THƯ MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM KHOA HỌC

Publish date 30/07/2018 | 09:54 AM  | Lượt xem: 605
                                                       ...

Thư mời tham dự diễn đàn "Giải pháp thúc đẩy các nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Publish date 01/08/2018 | 09:38 AM  | Lượt xem: 594
Thư mời tham dự Diễn đàn: "Giải pháp thúc đẩy các nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa" Thời gian: 13h30 -17h00, Thứ Ba, ngày 07...

Danh sách cán bộ giảng viên coi thi học kỳ hè năm 2018

Publish date 31/07/2018 | 09:49 AM  | Lượt xem: 272
Tải Danh sách TẠI ĐÂY