THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Publish date 01/04/2020 | 17:46 PM  | Lượt xem: 141
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số: 66/TB-HVCSPT ...

Ba công khai năm học 2019-2020

Publish date 28/03/2020 | 09:34 AM  | Lượt xem: 305
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo tiếp tục kéo dài thời gian học trực tuyến do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Publish date 27/03/2020 | 09:11 AM  | Lượt xem: 358
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng giảng viên

Publish date 26/03/2020 | 11:17 AM  | Lượt xem: 247

Thông báo lịch họp triển khai công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2019-2020

Publish date 24/03/2020 | 05:53 PM  | Lượt xem: 277
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo lịch họp với sinh viên triển khai công tác học tập

Publish date 24/03/2020 | 05:49 PM  | Lượt xem: 297
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo v/v thăm dò dư luận đối với ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2020

Publish date 20/03/2020 | 03:00 PM  | Lượt xem: 402
Thông báo thăm dò dư luận  (TẢI TẠI ĐÂY)

Danh sách sinh viên đề nghị xem xét lại kết quả bài thi học phần học kỳ I năm học 2019-2020

Publish date 19/03/2020 | 10:20 PM  | Lượt xem: 625
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thông báo v/v thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên

Publish date 17/03/2020 | 04:09 PM  | Lượt xem: 404
Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-HVCSPT ký ngày 07/11/2019; Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-BGDĐT ngày 20/02/2020 về việc tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên...

Ban hành nội quy Ký túc xá

Publish date 16/03/2020 | 10:41 AM  | Lượt xem: 744
Quyết định số 192/QĐ-HVCSPT ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Nội quy Ký...

Thông báo kéo dài thời gian học trực tuyến

Publish date 13/03/2020 | 09:26 AM  | Lượt xem: 281
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Publish date 11/03/2020 | 09:10 AM  | Lượt xem: 378
Chi tiết: TẠI ĐÂY

Thông báo vv tiếp tục kéo dài thời gian học trực tuyến do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Publish date 07/03/2020 | 10:36 AM  | Lượt xem: 694
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN    ...

Thông báo nộp học phí kỳ II năm học 2019-2020 (lần 2)

Publish date 06/03/2020 | 03:02 PM  | Lượt xem: 686

Thông báo về việc nhận phòng ở Ký túc xá của sinh viên Học viện

Publish date 06/03/2020 | 11:26 AM  | Lượt xem: 1770
Thông báo ( tại đây ) Danh sách sinh viên đã xếp phòng ( tại đây )

Học viện Chính sách và Phát triển bảo đảm môi trường an toàn, sẵn sàng đón sinh viên trở lại học tập vào sáng 08/3/2020.

Publish date 06/03/2020 | 11:02 AM  | Lượt xem: 442
Ngày 05/3/2020, để đón sinh viên trở lại trường học tập an toàn, Ban phòng chống dịch tiến hành phun khử khuẩn giảng đường, khu bếp ăn tập thể, khu ký túc xá sinh viên… Đồng thời, Học viện tiếp tục...

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"

Publish date 04/03/2020 | 02:58 PM  | Lượt xem: 204
Tải tài liệu TẠI ĐÂY