THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo điều chỉnh số lần điểm danh

Publish date 16/08/2017 | 09:06 AM  | Lượt xem: 452
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN      PHÒNG TỔ CHỨC – HÀN H CHÍNH            ...

Kết quả phúc khảo khóa 7

Publish date 15/08/2017 | 11:13 AM  | Lượt xem: 265
Tải TẠI ĐÂY

Bảng tổng hợp giờ NCKH của giảng viên năm học 2016-2017 (bản mới nhất)

Publish date 14/08/2017 | 04:19 PM  | Lượt xem: 178
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo ủng hộ đồng bào Sơn La và Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ

Publish date 14/08/2017 | 10:23 AM  | Lượt xem: 231
CÔNG ĐOÀN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:...

Kết quả xem xét lại điểm thi học phần bổ sung khóa 6

Publish date 14/08/2017 | 08:52 AM  | Lượt xem: 374
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo quy đổi điểm tiếng anh học kỳ I

Publish date 13/08/2017 | 10:20 PM  | Lượt xem: 272
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018

Publish date 11/08/2017 | 02:06 PM  | Lượt xem: 1407
Tải TẠI ĐÂY

Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện

Publish date 11/08/2017 | 10:13 AM  | Lượt xem: 1375
Tải Quy định TẠI ĐÂY

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi HK hè năm 2017

Publish date 11/08/2017 | 09:30 AM  | Lượt xem: 211
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo lịch thi xét tuyển chương trình Chất lượng cao đối với sinh viên khóa 8

Publish date 11/08/2017 | 09:28 AM  | Lượt xem: 164
CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học

Publish date 04/08/2017 | 04:51 PM  | Lượt xem: 269
Hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám...

Dự thảo Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ

Publish date 04/08/2017 | 03:23 PM  | Lượt xem: 167
Dự thảo Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ tải TẠI ĐÂY . Mọi góp ý liên quan đến dự thảo sửa đổi quy định gửi góp ý bằng bản...

Thông báo học kỳ hè năm học 2017

Publish date 04/08/2017 | 03:28 PM  | Lượt xem: 350
Tải TẠI ĐÂY 

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc vv tăng cường kỷ luật lao động

Publish date 31/07/2017 | 05:09 PM  | Lượt xem: 348
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo kết luận giao ban tháng 6, 7 và chuẩn bị họp giao ban tháng 8 năm 2017

Publish date 31/07/2017 | 05:07 PM  | Lượt xem: 173
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo tuyển dụng ví trí nhân viên Công nghệ thông tin

Publish date 26/07/2017 | 03:21 PM  | Lượt xem: 319
              BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG BÁO TUYỂN...

Danh sách sinh viên đề nghị xem xét lại kết quả bài thi học phần khóa 5

Publish date 26/07/2017 | 02:44 PM  | Lượt xem: 358
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình Lễ bế giảng khóa học 2013-2017

Publish date 24/07/2017 | 04:26 PM  | Lượt xem: 225
Tải TẠI ĐÂY

Danh sách trao bằng khóa 4

Publish date 24/07/2017 | 04:28 PM  | Lượt xem: 306
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thông báo vv lịch trả hồ sơ tốt nghiệp năm 2017 (đợt 1)

Publish date 18/07/2017 | 09:37 AM  | Lượt xem: 388
Tải TẠI ĐÂY