THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo thời khóa biểu các lớp học phần tăng cường cho sinh viên Học kỳ II năm học 2018 - 2019

Publish date 10/04/2019 | 15:31 PM  | Lượt xem: 696
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ...

Thư mời tham dự "Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2019"

Publish date 03/04/2019 | 08:29 AM  | Lượt xem: 406
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chủ đạo điều hành thực hiện kế hoạch...

Tài liệu Diễn đàn chính sách "Dữ liệu lớn trong kinh tế và quản lý"

Publish date 01/04/2019 | 06:50 PM  | Lượt xem: 927
Tài liệu cho các nội dung của Diễn đàn: 1. Dữ liệu lớn thời chuyển đổi số Diễn giả: GS. Hồ Tú Bảo, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến...

Thông báo kết quả bảo vệ Đề án

Publish date 01/04/2019 | 01:37 PM  | Lượt xem: 323
Ngày 29/3/2019, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng đã tổ chức thi bảo vệ Đề án cho các ứng viên. Kết quả thi bảo vệ Đề...

Diễn đàn chính sách "Dữ liệu lớn trong Kinh tế và Quản lý" ngày 2/4/2019

Publish date 07/03/2019 | 02:25 PM  | Lượt xem: 996
Big data thời gian gần đây ngày càng được nhắc đến nhiều hơn như một thành phần công nghệ thiết yếu của thành phố thông minh và cuộc...

Thông báo phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Publish date 01/04/2019 | 08:51 AM  | Lượt xem: 418
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch NCKH của Sinh viên năm học 2018-2019

Publish date 28/03/2019 | 09:23 AM  | Lượt xem: 397
Căn cứ vào Kế hoạch số 14/KH-HVCSPT ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học...

Thông báo tổ chức thi bảo vệ Đề án - Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Publish date 25/03/2019 | 10:04 AM  | Lượt xem: 268
Hội đồng thi tuyển tổ chức thi bảo vệ Đề án bằng tiếng Việt và tiếng Anh của vị trí thi tuyển Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế đối với 02 ứng viên: TS. Đào...

Đề án tuyển sinh năm 2019

Publish date 20/03/2019 | 03:24 PM  | Lượt xem: 407
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Thông báo về việc mở tăng cường các lớp học phần bổ sung Học kỳ II năm học 2018 – 2019

Publish date 20/03/2019 | 08:28 AM  | Lượt xem: 435
Thông báo ( Tải tại đây )

Quy chế sử dụng tài sản công

Publish date 14/03/2019 | 02:54 PM  | Lượt xem: 271
Tải Quy chế TẠI ĐÂY

Thông báo kết quả họp Ban Lương

Publish date 11/03/2019 | 10:53 AM  | Lượt xem: 375
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc về việc nâng lương trước thời hạn, ngày 04/3/2019, Ban lương Học viện đã họp xem xét nang bậc lương trước thời...

Kết quả đánh giá, phân loại công chức của Bộ trưởng đối với Giám đốc Đào Văn Hùng

Publish date 11/03/2019 | 08:24 AM  | Lượt xem: 323
Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Vụ Tổ...

Đăng ký tham dự "Diễn đàn Đầu tư Tiếp thị và Bán lẻ Việt Nam"

Publish date 08/03/2019 | 04:03 PM  | Lượt xem: 343
Sau khi chính thức gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào 11/01/2007, thị trường bán lẻ Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc và gặt...

Thông báo kết quả môn thi kiến thức chung thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng

Publish date 07/03/2019 | 09:37 AM  | Lượt xem: 466
Ngày 06/3/2019, Học viện Chính sách và Phát triển, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng đã tổ chức thi viết...

Giấy mời Hội thảo về Đổi mới sáng tạo - Cầu nối giữa Đại học, doanh nghiệp và nhà nước

Publish date 04/03/2019 | 02:29 PM  | Lượt xem: 314
Hội thảo Đổi mới sáng tạo - Cầu nối giữa Đại học, doanh nghiệp và nhà nước được tổ chức nhằm mang tới tầm nhìn mới về ứng dụng công nghệ trong cuộc...

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác

Publish date 26/02/2019 | 09:20 AM  | Lượt xem: 580
Học viện Chính sách và Phát triển cần tuyển dụng 01 Chuyên viên, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác (dạng hợp đồng lao động)....

Thông báo xem xét lại điểm thi học phần của sinh viên học kỳ I, năm học 2018 - 2019

Publish date 21/01/2019 | 11:01 AM  | Lượt xem: 958
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

Thông báo gia hạn thời gian thực hiện khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Học kì I năm 2018-2019)

Publish date 07/01/2019 | 01:55 PM  | Lượt xem: 966
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số:……/TB-HVCSPT CỘNG HÒA...

Quyết định phê duyệt danh sách ứng viên tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng

Publish date 20/02/2019 | 10:04 PM  | Lượt xem: 486
Thực hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng của Học viện Chính sách và Phát triển, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp...