THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Lịch trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 năm 2019 – bổ sung

Publish date 17/06/2019 | 10:31 AM  | Lượt xem: 111
THÔNG BÁO VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP  ĐỢT 1 NĂM 2019 (Bổ sung) ( TẢI TẠI ĐÂY )

Thư mời tham dự Hội thảo "Ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững: Vai trò của cộng đồng Doanh nghiệp"

Publish date 16/06/2019 | 10:41 PM  | Lượt xem: 90
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo "Ứng phó với biến đổi khí hậu để...

Giấy mời tham dự Hội thảo "Nền kinh tế đổi mới sáng tạo - Kinh nghiệm của Israel"

Publish date 14/06/2019 | 10:44 AM  | Lượt xem: 120
Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đang nghiên cứu, dự thảo Chiến lược quốc gia về...

Thông báo về việc phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức bài thi Redesigned Toeic Bridge cho sinh viên các khoá 5,6,7 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 14/06/2019 | 08:20 AM  | Lượt xem: 269
Giới thiệu bài thi Redesigned Toeic Bridge ( TẢI TẠI ĐÂY ) TB Tổ chức bài thi Redesigned Toeic Bridge ( TẢI TẠI ĐÂY )

THÔNG BÁO V/v hủy lớp học phần học kỳ hè, năm học 2018 - 2019

Publish date 10/06/2019 | 10:02 AM  | Lượt xem: 447
THÔNG BÁO V/v hủy lớp học phần học kỳ hè, năm học 2018 - 2019   Căn cứ vào Thông báo số 42/TB-HVCSPT ngày 28/5/2019 về việc Thời...

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần Học kỳ Hè năm học 2018 - 2019

Publish date 05/06/2019 | 02:21 PM  | Lượt xem: 515
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thông báo vv rà soát thông tin sinh viên Khoá 6

Publish date 05/06/2019 | 10:12 AM  | Lượt xem: 367
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thông báo vv tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1/2019

Publish date 05/06/2019 | 09:16 AM  | Lượt xem: 304
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo về Hội nghị NCKH sinh viên cấp Học viện lần thứ 6

Publish date 29/05/2019 | 03:19 PM  | Lượt xem: 410
Căn cứ vào kết quả nhận xét phản biện kín của các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018-2019 tại...

Thông báo thời khóa biểu học kỳ III năm học 2018-2019 (học kỳ hè) và lịch đăng ký tín chỉ các khóa 7,8,9 hệ đại trà

Publish date 29/05/2019 | 08:20 AM  | Lượt xem: 2233
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về "Kinh tế, phát triển và bền vững"

Publish date 27/05/2019 | 04:16 PM  | Lượt xem: 212
Chi tiết Thư mời tải TẠI ĐÂY

Thông báo lịch thi tuyển sinh Thạc sỹ đợt 1 năm 2019

Publish date 20/05/2019 | 02:48 PM  | Lượt xem: 287
  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Thông báo kế hoạch Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên khóa 8 (hệ CLC) và khóa 9 (hệ đại trà)

Publish date 17/05/2019 | 02:33 PM  | Lượt xem: 2223
Tải Thông báo TẠI ĐÂY Danh sách phân xe tải TẠI ĐÂY

Giấy mời tham dự Hội thảo

Publish date 13/05/2019 | 04:27 PM  | Lượt xem: 583
Trong khuôn khổ Dự án Quyền trẻ em trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) thuộc Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Quỹ Nhi đồng...

Thông báo v/v đăng ký tham dự khóa học "Thuận lợi hóa thương mại và phát triển kinh tế" (Economic Development and Trade Facilitation)

Publish date 10/05/2019 | 02:09 PM  | Lượt xem: 698
Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore do Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Singapore - Bộ Ngoại...

HỘI THẢO TẬP HUẤN NÂNG CAO “ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU CHO GÓI THẦU XÂY LẮP"

Publish date 08/05/2019 | 05:05 PM  | Lượt xem: 775
Nối tiếp thành công từ các khóa đào tạo trước đó của Ngân hàng Thế giới (WB), từ ngày 06 - 08/05/2018, Học viện Chính...

Thông báo về việc nộp báo cáo tổng kết NCKH

Publish date 08/05/2019 | 01:36 PM  | Lượt xem: 488
Chi tiết: TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA COI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Publish date 06/05/2019 | 01:46 PM  | Lượt xem: 616
Danh sách coi thi ( Tải tại đây )

Thông báo khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Học kì II năm 2018-2019)

Publish date 04/05/2019 | 03:02 PM  | Lượt xem: 999
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số:……/TB-HVCSPT CỘNG HÒA...