THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo khảo sát ý kiến của sinh viên về CL giảng dạy của giảng viên HKI

Publish date 14/12/2017 | 08:56 AM  | Lượt xem: 2694
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số:115/TB-HVCSPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ HK II các khóa 6, 7, 8 hệ đại trà

Publish date 13/12/2017 | 04:21 PM  | Lượt xem: 1062
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Kết quả thi khảo sát CĐR tiếng Anh K5 lần 2

Publish date 08/12/2017 | 03:56 PM  | Lượt xem: 321
Tải TẠI ĐÂY

Đề xuất các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2018

Publish date 08/12/2017 | 08:11 AM  | Lượt xem: 270
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Phòng Khoa học và Hợp hiện đang tổng hợp nhu cầu về các hoạt động xúc tiến đầu tư để trình Cục đầu tư nước...

Thông báo tuyển sinh đào tạo miễn phí và cơ hội làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng

Publish date 07/12/2017 | 04:27 PM  | Lượt xem: 608
Thông tin chi tiết tải TẠI ĐÂY

Thông báo thay đổi lịch phục vụ bạn đọc tại Thư viện

Publish date 01/12/2017 | 09:58 PM  | Lượt xem: 260
THÔNG BÁO V/v thay đổi lịch phục vụ bạn đọc tại Thư viện (Từ ngày 02 / 12 / 2017 đến ngày 13 / 01 / 2018)        Để đáp ứng...

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi HK I năm học 2017-2018

Publish date 01/12/2017 | 02:09 PM  | Lượt xem: 473
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thông báo tổng kết công tác Đảng và phân loại Đảng viên năm 2017

Publish date 01/12/2017 | 09:19 AM  | Lượt xem: 192
ĐẢNG ỦY CƠ QUAN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN * Số: 41-TB/ĐUHVCS&PT ...

Danh sách phòng thi chuẩn đầu ra tiếng Anh

Publish date 23/11/2017 | 10:47 AM  | Lượt xem: 754
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018

Publish date 13/11/2017 | 03:00 PM  | Lượt xem: 854
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo thi khảo sát chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5 lần 2

Publish date 16/11/2017 | 10:26 PM  | Lượt xem: 553
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Mẫu phiếu khảo sát Online Khảo sát ý kiến của Nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của Học viện

Publish date 16/11/2017 | 02:04 PM  | Lượt xem: 336
Tải mẫu phiếu khảo sát TẠI ĐÂY  

Thông báo nghỉ học ngày 20/11

Publish date 15/11/2017 | 03:36 PM  | Lượt xem: 624
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo kết quả đánh giá phân loại cán bộ, viên chức và người LĐ năm học 2016-2017

Publish date 07/11/2017 | 02:47 PM  | Lượt xem: 536
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH...

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của Doanh nghiệp và của các Tổ chức tín dụng - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho VN"

Publish date 27/10/2017 | 09:32 AM  | Lượt xem: 2465
Trong khuôn khổ của đề tài cấp Nhà nước “Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của doanh nghiệp...

Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ

Publish date 25/10/2017 | 08:39 AM  | Lượt xem: 2372
Trong khuôn khổ hợp tác giữa APD - VCREME, Học viện Chính sách và Phát triển và Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Kinh tế, quản trị...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH “APD ENGLISH STARS” TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Publish date 20/10/2017 | 09:59 AM  | Lượt xem: 541
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Lịch học chính trị đầu khóa khóa 5, 6, 7

Publish date 18/10/2017 | 03:48 PM  | Lượt xem: 458
Tải Lịch học TẠI ĐÂY

Thông báo danh sách sinh viên và lịch phát bằng tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2017

Publish date 17/10/2017 | 09:48 AM  | Lượt xem: 423
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo các nội dung liên quan công tác tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2017 của Hoc viện, cụ...

Thông báo công khai đề cương chi tiết học phần bậc ĐH trên Cổng thông tin điện tử của Học viện

Publish date 13/10/2017 | 04:25 PM  | Lượt xem: 498
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...