THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo hủy một số lớp học phần học kỳ III năm học 2017-2018 (Học kỳ hè)

Publish date 18/06/2018 | 09:25 AM  | Lượt xem: 417
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thư mời tham dự Hội thảo về Định hướng xây dựng Kinh tế số Việt Nam

Publish date 18/06/2018 | 08:02 AM  | Lượt xem: 284
Trong khuôn khổ hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo "Định hướng xây dựng kinh tế số Việt Nam" nhằm giúp...

Thông báo vv mở bổ sung học phần học kì III năm học 2017 - 2018 (học kì hè)

Publish date 14/06/2018 | 04:33 PM  | Lượt xem: 395
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ...

Thông báo thay đổi tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình

Publish date 11/06/2018 | 10:05 AM  | Lượt xem: 359
Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính vv hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ...

Thông báo trích 02 ngày lương quyên góp, ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện năm 2018

Publish date 06/06/2018 | 03:23 PM  | Lượt xem: 314
Thực hiện nội dung Công văn số 52/CV-CĐBKHĐT ngày 04/6/2018 của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quyên góp, ủng hộ các Quỹ xã hội...

Thông báo thời khóa biểu các lớp học phần bổ sung cho sinh viên Khóa 5 Học kỳ II năm học 2017 – 2018 - Đợt 2

Publish date 01/06/2018 | 04:13 PM  | Lượt xem: 655
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thông báo thời khóa biểu học kỳ III năm học 2017-2018 (học kỳ hè) các khóa 6,7 hệ đại trà

Publish date 31/05/2018 | 10:36 AM  | Lượt xem: 2047
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ...

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về Cách mạng công nghiệp 4.0

Publish date 28/05/2018 | 04:57 PM  | Lượt xem: 415
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi d ưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưu, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp...

Thông báo kế hoạch học GDQP-AN của sinh viên K7 hệ CLC và K8 hệ đại trà

Publish date 28/05/2018 | 09:07 AM  | Lượt xem: 444
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo mở tăng cường các lớp học phần bổ sung HKII năm học 2017-2018 đợt 2

Publish date 25/05/2018 | 02:45 PM  | Lượt xem: 507
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Giấy mời tham dự Hội nghị " Triển khai Nghị quyết 19 -2018 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh"

Publish date 23/05/2018 | 04:26 PM  | Lượt xem: 322
Giấy mời tham dự Hội nghị " Triển khai Nghị quyết 19 -2018 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh" Thời gian: 08h30 - 11h45, thứ Năm, ngày...

Thông báo khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2

Publish date 21/05/2018 | 03:36 PM  | Lượt xem: 3583
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số: 48/TB-HVCSPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Kế hoạch công tác tuần 21 (Từ ngày 21/05 đến ngày 27/05/2018)

Publish date 18/05/2018 | 04:44 PM  | Lượt xem: 322
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21                 ...

Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 5

Publish date 18/05/2018 | 08:51 AM  | Lượt xem: 409
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi học kỳ II năm học 2017-2018

Publish date 17/05/2018 | 08:27 AM  | Lượt xem: 610
Ban Giám đốc ký Quyết định số 283/QĐ-HVCSPT về việc thành lập Hội đồng và danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi...

Kế hoạch công tác tuần 20 (Từ ngày 14/05 đến ngày 20/05/2018)

Publish date 11/05/2018 | 03:00 PM  | Lượt xem: 440
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20                 ...

Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018

Publish date 08/05/2018 | 08:30 AM  | Lượt xem: 1185
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Kế hoạch công tác tuần 19 (Từ ngày 07/5 đến ngày 13/5/2018)

Publish date 05/05/2018 | 09:45 PM  | Lượt xem: 407
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19    STT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện 1 ...

Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và phân phối”

Publish date 03/05/2018 | 10:05 AM  | Lượt xem: 790
Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và phân phối” Kính gửi: Quý nhà khoa học, quý chuyên...

Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019

Publish date 03/05/2018 | 09:52 AM  | Lượt xem: 816
Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 và dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ KHGDTN&MT hướng dẫn...