Thông báo Thông báo

Giấy mời tham dự Hội thảo

Publish date 13/05/2019 | 04:27 PM  | Lượt xem: 335
Trong khuôn khổ Dự án Quyền trẻ em trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) thuộc Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Quỹ Nhi đồng...

Thông báo v/v đăng ký tham dự khóa học "Thuận lợi hóa thương mại và phát triển kinh tế" (Economic Development and Trade Facilitation)

Publish date 10/05/2019 | 02:09 PM  | Lượt xem: 470
Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore do Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Singapore - Bộ Ngoại...

HỘI THẢO TẬP HUẤN NÂNG CAO “ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU CHO GÓI THẦU XÂY LẮP"

Publish date 08/05/2019 | 05:05 PM  | Lượt xem: 460
Nối tiếp thành công từ các khóa đào tạo trước đó của Ngân hàng Thế giới (WB), từ ngày 06 - 08/05/2018, Học viện Chính...

Thông báo về việc nộp báo cáo tổng kết NCKH

Publish date 08/05/2019 | 01:36 PM  | Lượt xem: 310
Chi tiết: TẠI ĐÂY

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch NCKH của sinh viên năm học 2018-2019

Publish date 22/04/2019 | 08:42 AM  | Lượt xem: 548
Chi tiết: TẠI ĐÂY

Thư mời tham dự "Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2019"

Publish date 03/04/2019 | 08:29 AM  | Lượt xem: 697
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chủ đạo điều hành thực hiện kế hoạch...

Tài liệu Diễn đàn chính sách "Dữ liệu lớn trong kinh tế và quản lý"

Publish date 01/04/2019 | 06:50 PM  | Lượt xem: 1442
Tài liệu cho các nội dung của Diễn đàn: 1. Dữ liệu lớn thời chuyển đổi số Diễn giả: GS. Hồ Tú Bảo, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến...

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch NCKH của Sinh viên năm học 2018-2019

Publish date 28/03/2019 | 09:23 AM  | Lượt xem: 600
Căn cứ vào Kế hoạch số 14/KH-HVCSPT ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học...

Diễn đàn chính sách "Dữ liệu lớn trong Kinh tế và Quản lý" ngày 2/4/2019

Publish date 07/03/2019 | 02:25 PM  | Lượt xem: 1360
Big data thời gian gần đây ngày càng được nhắc đến nhiều hơn như một thành phần công nghệ thiết yếu của thành phố thông minh và cuộc...

Giấy mời Hội thảo về Đổi mới sáng tạo - Cầu nối giữa Đại học, doanh nghiệp và nhà nước

Publish date 04/03/2019 | 02:29 PM  | Lượt xem: 416
Hội thảo Đổi mới sáng tạo - Cầu nối giữa Đại học, doanh nghiệp và nhà nước được tổ chức nhằm mang tới tầm nhìn mới về ứng dụng công nghệ trong cuộc...

Phê duyệt Thạc sỹ liên kết quốc tế cấp bằng của Pháp, giảng dạy tại Học viện

Publish date 01/03/2019 | 01:29 PM  | Lượt xem: 789
Học viện Chính sách và Phát triển chính thức được phê duyệt đào tạo chương trình thạc sỹ liên kết quốc tế chuyên...

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác

Publish date 25/02/2019 | 11:17 AM  | Lượt xem: 793
Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập tháng 1/2008. Mục...

Giấy mời tham dự "Hội thảo việc làm cho thanh niên ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển"

Publish date 21/02/2019 | 09:41 AM  | Lượt xem: 531
Thông tin "Hội thảo việc làm cho thanh niên ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển" của Tổng cục thống kê Thời gian: ...

Thông báo về Hội thảo " Dữ liệu lớn trong kinh tế và quản lý"

Publish date 14/02/2019 | 03:18 PM  | Lượt xem: 905
Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) dự kiến tổ chức Hội thảo quốc tế thống kê (CAPS 2019) tại...

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham dự Diễn đàn Bền vững Việt Nam 2019

Publish date 11/01/2019 | 05:16 PM  | Lượt xem: 932
Chi tiết: TẠI ĐÂY

Thông báo về việc nộp đề cương ĐTNCKH cấp Học viện năm học 2018 - 2019

Publish date 20/12/2018 | 03:12 PM  | Lượt xem: 1022
                Căn cứ vào Kế hoạch số 14/KH – HVCSPT ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện về Kế hoạch hoạt động nghiên...

Thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm học 2017 -2018

Publish date 03/12/2018 | 09:05 AM  | Lượt xem: 1071
Kính gửi: Toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện Nhằm tổng kết đẩy mạnh phong trào NCKH và nâng cao chất lượng NCKH trong giai đoạn tới, Học viện...

Thư mời viết bài cho Diễn đàn Phát triển Bền vững VSF 2019

Publish date 26/11/2018 | 02:30 PM  | Lượt xem: 880
Tiếp nối thành công của Diễn đàn quốc tế lần thứ nhất, tổ chức vào 18-19/01/2018, Học viện Chính sách và Phát triển (APD), Bộ Kế hoạch...

Kế hoạch hoạt động Nghiên cứu Khoa học năm 2018 -2019

Publish date 07/11/2018 | 04:53 PM  | Lượt xem: 1483
  Căn cứ vào tổng hợp đề xuất của Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác cùng các Khoa Quản lý sinh viên Phòng QL Khoa học - Hợp...

Thư mời Hội thảo Khoa học "Tiếp cận Nông nghiệp 4.0: Vấn đề và kiến nghị chính sách"

Publish date 06/11/2018 | 04:01 PM  | Lượt xem: 1316
Trong khuôn khổ Dự án GiZ-CIEM, Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo "Tiếp cận Nông nghiệp 4.0: Vấn đề và kiến nghị chính...