Thông báo Thông báo

Lập kế hoạch hoạt động NCKH năm 2018 đối với cán bộ, giảng viên

Publish date 08/09/2017 | 03:09 PM  | Lượt xem: 320
         Để có căn cứ lập Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học cho năm 2018 đối với cán bộ giảng viên của Học viện Chính sách...

Xây dựng, đăng ký kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2017-2018

Publish date 08/09/2017 | 02:58 PM  | Lượt xem: 329
       Phòng Khoa học – Hợp tác đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thực hiện việc xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu...

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học quốc gia: "Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam"

Publish date 08/09/2017 | 08:21 AM  | Lượt xem: 357
Ban tổ chức trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự Hội thảo khoa học quốc gia "Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở...

Nafosted - Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt I

Publish date 08/09/2017 | 08:04 AM  | Lượt xem: 285
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 07/09/2017 | 04:39 PM  | Lượt xem: 129
QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển  (Quy định...

Bảng tổng hợp giờ NCKH của Giảng viên năm học 2016-2017

Publish date 14/08/2017 | 04:29 PM  | Lượt xem: 102
Bảng tổng hợp giờ NCKH của Giảng viên năm học 2016-2017 File đính kèm : Tải tại đây