Tư vấn và giải đáp sinh viên Tư vấn và giải đáp sinh viên

Thông báo về Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với sinh viên các lớp đại trà kỳ 2, năm 2019-2020

Publish date 20/02/2020 | 16:23 PM  | Lượt xem: 625
Thông báo về Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với sinh viên các lớp đại trà kỳ 2, năm 2019-2020

HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN APD

Publish date 19/02/2020 | 02:53 PM  | Lượt xem: 99
HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN APD

Đối tượng và hồ sơ xét miễn giảm học phí đối với sinh viên

Publish date 19/02/2020 | 02:38 PM  | Lượt xem: 106
Đối tượng và hồ sơ xét miễn giảm học phí đối với sinh viên

Nghị định về Miễn giảm học phí Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Publish date 19/02/2020 | 02:16 PM  | Lượt xem: 44
Nghị định về Miễn giảm học phí Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Quy trình hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Publish date 08/01/2020 | 07:57 AM  | Lượt xem: 1004
Quy trình hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Ý KIẾN GÓP Ý, ĐỀ XUẤT CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HỌC VIỆN

Publish date 02/04/2019 | 09:52 AM  | Lượt xem: 877
Ý KIẾN GÓP Ý, ĐỀ XUẤT CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HỌC VIỆN